Mariestad först med elväg i stadskärnan

3661
Elonroad

Markbunden elväg gör det möjligt att ladda elbilar samtidigt som du kör. För första gången i Sverige ska tekniken testas i stadsmiljö – och platsen är Mariestad.

Under 2018 och 2019 ska Mariestads kommun testa markbunden elväg i stadskärnan. Denna teknik möjliggör laddning av elbilar – både när man kör och står stilla.

Det finns elvägar på andra ställen i Sverige, men dessa är avsedda för lastbilar och tung trafik på större vägar. Den stora skillnaden är att skenorna som ska limmas fast på vägen i Mariestad även kan ladda personbilar.

– Vi ska demonstrera markbunden elväg i stadsmiljö för första gången i Sverige. En teknik som passar i stort sett alla fordon, säger Ulrika Lindahl, projektledare på Test- och demonstrationsplats Mariestad, till P4 Skaraborg.

Att skenorna läggs ovanpå vägen, utan att asfalten behöver fräsas upp, är en fördel i stadsmiljö där grävarbete i stadens vägnät ofta är komplext med hänsyn till bland annat rör och kablar. När ett fordon befinner sig över skenan spänningssätts endast en meter i taget. Det sitter en kontakt under bilen som glider längs med skenan och tar upp ström som laddar bilens batteri. Elvägen är dock endast påslagen under fordonet, vilket innebär att det inte finns någon spänning före eller efter bilen.

Projektet genomförs i samarbete med Lunds Universitet och finansieringen till testet kommer bland annat från Energimyndigheten och Mariestads kommun.

Under julmarknaden i december visades en prototyp av elvägen. Nästa steg är att placera ut skenorna i stadskärnan och låta kommunens elfordon testa den, bland annat en elbuss. Men till en början kommer de utplacerade skenorna att vara helt strömlösa. Detta är för att man först vill visa stadsbefolkningen vad det är som ska hända i staden menar projektledare Ulrika Lindahl.

Källa: P4 Skaraborg och Mariestad.se