Mariestads unika hållbarhetsarbete lockar turister

751
I Mariestad finns världens första soldrivna vätgastankstation. Foto: Mariestads kommun

Tack vare arbetet med ElectriVillage kan Mariestads kommun stoltsera med titeln ”modellområde för hållbar utveckling”. Satsningen på hållbara transporter och energi-system lockar besökare från hela världen som vill se unika lösningar inom förnybar energi.

ElectriVillage skapades som en väg till samhällsutveckling, jobb och hållbar tillväxt i Mariestad. Ambitionen med projektet är att staden ska vara en plats där lösningar för framtidens utmaningar föds och utvecklas. I arbetet ingår ett tätt samarbete med forskningsinstitutioner som Lunds universitet, Chalmers och Göteborgs universitet.

I Mariestad testas olika klimatsmarta idéer direkt i stadsmiljön. Det handlar bland annat olika hållbara sätt att transportera varor och människor samt system för produktion, lagring, användning och överföring av förnybar energi.

Läs också: Mariestad först med elväg i stadskärnan

Genom arbetet med ElectriVillage kan Mariestad uppvisa ett hållbarhetsarbete som i sin helhet inte existerar i någon annan del av världen. Som ett kvitto på att området tänker nytt och är framåt i sitt arbete har Mariestad blivit utnämnd till ”modellområde för hållbar utveckling”. Bakom kvalitetsstämpeln står FN:s utbildningsorgan Unesco.

Ökad attraktionskraft

Arbetet med ElectriVillage hjälper Mariestads kommun att närma sig klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt som nya affärsmöjligheter skapas med fler arbetstillfällen och ny kompetens.

Dessutom får staden en ökad attraktionskraft. ElectriVillage lockar nämligen besökare från hela världen. Besökare som vill se världsunika och konkreta lösningar inom förnybar energi och ta del av erfarenheter från utvecklingsprojekt. Som ett led i detta har Mariestads kommun ansökt och beviljats pengar till ett projekt med namnet ”Nya affärsmöjligheter och besökare med ElectriVillage”.

Källa: Mariestad.se/electrivillage

Fakta: Om ElectriVillage

I ElectriVillage utförs testverksamhet inom tre olika projektområden.
Förnybara energisystem:
I Mariestad finns världens första soldrivna vätgastankstation. Den är en pusselbit i ett unikt energisystem med sol och vätgas, kallat ”H2E”, som byggs i staden.
Hållbara transporter:
Handlar främst om olika typer av distributions-, transport- och arbetsfordon och om markbunden elväg. Fordonen testas i daglig verksamhet, och några av dem utrustas för att kunna laddas på elväg.
Logistik och inköp:
Mariestads kommun arbetar för att minska mängden transporter av varor till skolor och äldreboenden inne i staden.