Medvind för svensk vindkraft

931

Vinden blåser åt rätt håll för svensk vindkraft. För första gången har vindkraften producerat över en terawattimme el på bara en vecka. Det betyder att den förnybara energikällan kommer slå dubbla rekord i år.

Det är inte alltid en nackdel när det blåser hårt, i alla fall inte ur hållbarhetssynpunkt. Svensk vindkraft har för första gången producerat över en terawattimme (1 Terawattimme = 1 miljard kilowattimmar) el på bara en vecka. Det motsvarar ungefär hushållsel för 200 000 hem under ett år.

Milstolpen passerades under årets första vecka. Anledningen till det positiva resultatet är att det har blåst extremt mycket, framförallt i landets norra delar i kombination med att Sverige har fått alltfler vindkraftsverk, uppger Per Holm på branschorganisationen Energiföretagen i en intervju med Svenska Dagbladet. Vindkraften står idag för en bit över tio procent av elproduktionen i Sverige och nettoexporten har ökat med omkring 50 procent 2019 jämfört med året innan.

LÄS ÄVEN: Passagerarfartyget som drivs av vindkraft

Sveriges tredje största källa för elproduktion

Nettoexporten motsvarar därmed 15 procent av den totala produktionen i Sverige.

Det är Norge och Finland som främst fått ta del av den svenska elen eftersom de inte kan tillgodose sina egna elbehov. I Finland är man försenad med öppnandet av en ny kärnkraftsreaktor och i Norge har vattenmagasinet varit torrare än vanligt. Vad gäller Danmark har Sverige bara första veckan i januari haft dubbelt så hög vindkraftsproduktion som Danmark. Förra året producerade Sverige 5 TWh mer vindkraft än Danmark. Därmed är två milstolpar uppnådda för vindkraften som nu väldigt tydligt är Sveriges tredje största källa för elproduktion.

Här är några fler intressanta siffror från elåret 2019:

LÄS ÄVEN: Konstgjord vindkraftö planeras i Nordsjön

Källor: Energiföretagen, Svenska Dagbladet