Mer än hälften av alla husägare kan tänka sig solceller

1091
Undersökningen visar även att 32 procent av de tillfrågade har redan införskaffat energieffektiva fönster och 22 procent har tilläggsisolerat. 41 procent kan tänka sig eller planerar att göra detsamma.

Det finns ett stort intresse hos husägare att miljö- och klimatanpassa sina hem. Så många som 56 procent planerar att eller kan tänka sig att installera solceller. Det visar nya siffror framtagna av undersökningsföretaget YouGov.

För sjätte året i rad har det globala undersökningsföretaget YouGov gjort en undersökning om svenskar och deras boende. Detta på uppdrag av byggmaterialkoncernen Bygma.

Tidigare har aldrig någon fråga kring solceller varit med, men nu ställde man frågan om huruvida man redan hade installerat solceller eller om man planerade att göra det.

Det framkom då att 3 procent av husägarna redan installerat solceller och så många som 56 procent planerade att eller kunde tänka sig att göra det. Vidare visade undersökningen att intresset för att miljö- och klimatanpassa sina hem är stort överlag hos husägarna. Hela 58 procent av de tillfrågade planerar exempelvis att eller kan tänka sig att använda miljömärkt byggmaterial och/eller svenskt byggmaterial.

Många satsar på energieffektivisering

32 procent av de tillfrågade har redan införskaffat energieffektiva fönster och 22 procent har tilläggsisolerat. 41 procent kan tänka sig eller planerar att göra detsamma.

Slutligen kan nämnas att mer än hälften, 53 procent, anger att de även planerar att eller kan tänka sig att måttbeställa byggmaterial för att minimera svinn.

– Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för solenergi och energieffektivisering! Idag utgör solel mindre än en procent av Sveriges elproduktion, samtidigt vet vi att stora mängder förnybar el behövs för att klara klimatomställningen. Solenergin har en stor potential att bidra, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande.

Om undersökningen:

Bygmabarometern genomförs av undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25–74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69 procent av Sveriges befolkning.

Läs också:
Allt du behöver veta om solceller
Familjen Ridderstedt skaffade solpaneler för miljöns skull
Solceller – från idé till beslut