Mer förnybar el i Hälsingland och Gästrikland

788
Stamnätstationen Grönviken ska bidra till att ansluta mer vindkraft i Hälsingland och Gästrikland.

Ellevio har byggt en helt ny stamnätstation utanför Ockelbo. Stationen fungerar som en samlingspunkt för elen som produceras i den stora vindparken Valhalla. Ytterligare en station ska byggas i Härjedalen med samma syfte – att få in mer förnyelsebar elproduktion i elsystemet.

Vi har tidigare skrivit om vindkraftsboomen i Hälsingland och Gästrikland. Som vi skrev då har Ellevio, tillsammans med Svenska kraftnät, byggt en helt ny stamnätstation i elnätet. Syftet med stamnätstationen, som går under namnet Grönviken, är att kunna ansluta mer vindkraft i Hälsingland och Gästrikland.

I vindkraftsprojekt Valhalla bygger vindkraftsbolaget OX2 58 vindkraftverk mellan Åmot och Lingbo. Till parken hör också området Tönsen med 27 vindkraftverk i Bollnäs kommun. Med sina 85 verk blir det en av norra Europas största landbaserade vindparker.

LÄS OCKSÅ: Gävleborg jobbar för omställning till fossilfritt

Största vindkraftsprojektet för Ellevios del

Det är Ellevio som ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet och det sker via två luftledningar till den nya stationen i Grönviken. Ellevios del uppgår till cirka 300 miljoner kronor, där ungefär 100 miljoner består av anslutningsavgift till stamnätet. 

– Det här är det största vindkraftsprojekt som vi hittills har varit inblandade i och det allra första där vi byggt en helt ny stamnätstation, berättar Per Selldén, ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

Vindkraftsbolaget OX2 har under arbetets gång lagt stor vikt vid miljöhänsyn och haft en bra dialog med bygden. Man har tagit hänsyn till friluftslivet i området och vindkraftverken har placerats medvetet med tanke på skyddszoner för fåglar. Man har bland annat samarbetat med en ornitolog som under en lång tid studerat fågellivet i Tönsen. Vindparken planeras vara färdigbyggd våren 2020.

Varför är den här typen av projekt viktiga?

– Framför allt får vi in mer förnyelsebar elproduktion i vårt elsystem. Ska vi gemensamt klara av omställningen till 100 procent förnybar elproduktion senast 2040, som Sverige har bestämt, så är den här typen av projekt oerhört viktiga, säger Per Selldén.

Ännu en ny stamnätstation ska byggas det närmaste året, berätta.

– 53 vindkraftverk ska resas vid Åndberg i södra Härjedalen. Dessa ska producera el som motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 160 000 bostäder. För att kunna ansluta vindparken till elnätet bygger Ellevio en helt ny stamnätstation, en mindre transformatorstation och en cirka 13 kilometer lång ledning som förbinder vindparken med stamstationen. Den nya stamnätstationen har fått namnet Olingan.

Med hur mycket kommer dessa projekt att bidra till Sveriges totala elförsörjning?

– Med ungefär 1,9 TWh el per år. Totalt i Sverige använder vi ungefär cirka 140 TWh el per år.

Källa: Ellevios pressmeddelande och följande rapport.