Mest vindkraft i Västra Götaland

403
Utvecklingen av vindkraft har varit stark under den senaste tioårsperioden. Det län i Sverige som har flest vindkraftverk är Västra Götaland. Foto: Rabbalshede Kraft.

För tio år sedan fanns det endast några hundra vindkraftverk i Sverige. Nu är antalet uppe i cirka 3 400 stycken – och allra flest finns i Västra Götaland som leder vindkraftligan. Förklaringen är goda vindförhållandena i länet och ett stort intresse från kommunerna.

Utvecklingen av vindkraft har varit stark under den senaste tioårsperioden. Av den el vi använder i Sverige står vindkraft för nästan 15 procent. Det län i Sverige som har flest vindkraftverk är Västra Götaland.

Hur kommer det sig? Länets goda vindläge är en orsak. Att det finns ett stort intresse och engagemang från kommunernas håll och företagare som är villiga att investera är andra.

I dagsläget finns 567 stycken snurror i länet och fler är att vänta. Det menar arkitekt och samhällsplanerare Mehdi Vaziri som i många år har jobbat med vindkraftsplanering för Länsstyrelsen i Västra Götalands räkning.

– Vi har ett uppdrag och en inställning att det ska bli mer vindkraft, säger Mehdi Vaziri till Mariestads-Tidningen.

Kommunerna i länet uppmanas att ta fram underlag i översiktsplaner och tematiska tillägg där områden som är lämpliga för vindkraft, utifrån lokala förutsättningar, pekas ut. Sedan hålls ett allmänt samråd i samband med detta. Vindkraftsetableringen måste vägas mot övriga allmänna intressen.

–  Vid alla vindkraftsetableringar gäller samverkan mellan olika myndigheter. Exploatörer måste ansöka om tillstånd, kommunen kollar att det stämmer med deras översiktsplaner, överklaganden hanteras av miljödomstolar. Under hela den här processen finns möjlighet att vara med och tycka till.

Källa: Mariestadstidningen.se.

Fakta:

Visste du att ett medelvindkraftverk i Sverige år 2018 är 180 till 200 meter högt, har en installerad effekt på 3 500 kW och förväntas producera 11 300 MWh per år.

Län

Antal vindkraftverk

Västra Götaland 567
Skåne 435
Västerbotten 342
Halland 254
Jämtland 253
Västernorrland 226
Kalmar 210
Gävleborg 182
Norrbotten 162
Östergötland 141
Dalarna 131
Jönköping 126
Värmland 66
Blekinge 51
Örebro 45
Stockholm 26
Uppsala 13
Sörmland 8
Kronoberg 7
Västmanland 3
Totalt: 3 376

Källa: Energimyndigheten