Miljöinsatser i Dalarna bidrar till mindre koldioxidutsläpp

163
Under 2018 kom det in många ansökningar om laddstationer för elbilar.

Totalt beviljade Naturvårdsverket 36 stycken ansökningar inom ramen för Klimatklivet i Dalarna förra året. Tack vare stödet kan investeringar göras som tillsammans väntas minska utsläppen med nästan 250 000 ton koldioxid.

Tack vare stödet genom Klimatklivet kan företag, kommuner och föreningar i Dalarna genomföra insatser för miljön som tillsammans sparar nästan 250 000 ton koldioxid. Investeringarna beräknas kosta 90,7 miljoner kronor och Klimatklivet bidrar med drygt hälften, 47,4 miljoner kronor. Totalt beviljade Naturvårdsverket 36 av 69 stycken inkomna ansökningar i Dalarna förra året. Detta är ett dubbelt rekord – mest pengar utdelade och flest ansökningar någonsin.

– De största investeringsstöden i Dalarna är kopplade till Spendrups bryggeri i Grängesberg, som planerar att minska sin oljeanvändning och i stället elda mer pellets, biogas och drav, en restprodukt från företagets egna öltillverkning, säger klimatstrateg Annika Varghans, i ett pressmeddelande.

Många ansökningar om laddstationer

Under 2018 kom så många som 69 ansökningar från Dalarna. Av dessa beslutade Naturvårdsverket att 36 stycken skulle beviljas stöd. Flest ansökningar, 22 stycken, handlade om laddstationer för elbilar. 12 stycken avser konverteringar från olja till miljövänligare alternativ. Därutöver fick också en informationsinsats samt en energieffektiviseringsåtgärd del av stödet.

– Bland laddstationerna kan nämnas att Avesta beviljats stöd för en snabbladdare. Det betyder att alla dalakommuner snart har möjlighet att erbjuda snabbladdning, säger Annika Varghans.

Källa: Länsstyrelsen Dalarnas Län
Läs också: Anders i Dalarna byggde energisnålt hus