”Min drivkraft har alltid varit att göra avtryck i samhällets utveckling”

1245

Månadens medarbetare Ana Schenk är områdesansvarig för de lokala elnäten i Vallentuna och Nynäshamn. Ana uppskattar att vara ute på fältet och får i sin yrkesroll träffa allt från beslutsfattare till privata kunder.
– Att vara ansiktet utåt kan vara krävande men samtidigt mycket utvecklande. Att göra skillnad och vara med i samhällets utveckling är det absolut bästa med mitt jobb!

Hej Ana, kan du berätta lite om din roll på Ellevio?

– Jag jobbar som områdesansvarig för de lokala elnäten i Nynäshamn och Vallentuna utanför Stockholm. Det innebär att jag ansvarar för att ta fram förslag på strategiska investeringar i dessa lokala elnät. Med andra ord att säkra el långsiktigt och lönsamt i takt med utvecklingen i Nynäshamn och Vallentuna. Budget och ekonomiuppföljning i olika projekt samt kontakter med myndigheter, kunder och andra intressenter är också viktiga delar av mitt jobb.

– Jag deltar också i olika utvecklingsprojekt som bland annat handlar om att säkerställa leveranser av el på ett hållbart sätt framöver.

Hur hamnade du på Ellevio?

– Jag har jobbat i elbranschen i flera år bland annat som projektör, projektingenjör och projektledare. Att börja arbeta hos Ellevio kändes som ett naturligt steg vidare. Min drivkraft har alltid varit att göra avtryck i samhällets utveckling, därför matchade Ellevios vision, mission och strategi mina förväntningar perfekt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att arbeta med ett så brett spektrum. Att vara med ända från planeringsfas till stängning av projekten är utmanande, men samtidigt befriande. En avgörande del i processen är att kunna se projekten i sin helhet. Allt detta så klart med hjälp av ett fantastiskt internt nätverk av kollegor.

– Att kommunicera med externa aktörer, kunder och övriga intressenter samt att vara ansiktet utåt är utvecklande och krävande och att göra skillnad och vara med i samhällets utveckling är det absolut bästa med mitt jobb!

Vilka är utmaningarna?

– Eftersom alla projekt är olika är utmaningarna olika. Utmaningar kring budget är en central fråga men det kan också handla om att hålla deadlines i stora projekt, hantera strömavbrott på grund av naturkrafter som orkaner eller fåglar, eller en privatkund som behöver vår omedelbara uppmärksamhet och assistans. Vi jobbar med alla möjliga frågor i de områden vi ansvarar för. Det kan exempelvis handla om laddstationer till elbilar.

– Utvecklingen i Vallentuna och Nynäshamn är konstant liksom tillväxten av antalet invånare. Många stora projekt pågår i dessa områden – exempelvis arbete kopplat till Norviks hamn i Nynäshamn och Roslagsbanan i Vallentuna.

Är det någon speciell händelse på jobbet som du minns särskilt väl?

– Att vara ute på fält är alltid kul. Jag var på en kabeldragning under en dag ute vid Norviks hamn*. Jag fick träffa kunden och insåg vilken viktig och avgörande del Ellevio är, av en så pass mäktig anläggning. Det kändes riktigt bra!

– Jag uppskattar också att träffa kunder som kommunalstyrelsen, företag och inte minst de privata kunderna.

Om du var energiminister för en dag, vad skulle du göra då?

– Jag skulle prioritera frågan om hur effekt och kapacitet kommer att se ut om 20 år i Sverige. Jag skulle också lyfta fram debatten kring utvecklig av kärnkraft.

Vad gillar du att göra utanför jobbet?

– Jag tycker om motion i alla former, framför allt löpning och styrketräning. Jag reser gärna och träffar min familj som finns i USA och i mitt hemland Colombia.

Faktaruta:

Namn: Ana Schenk
Roll på Ellevio: Områdesansvarig Vallentuna Nynäshamn
Ålder: 50
Bor: Segeltorp

*Strax norr om Nynäshamn byggs Norvik hamn, en hamn för rullande gods och containrar anpassad för att kunna ta emot de största fartygen i Östersjön. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan.