Mora kommun ger bonus för överträffade energikrav!

492
DUR-metoden går i korthet ut på att byggherren håller inne en viss procent av betalningen för bygget tills det har visats att byggentreprenören klarar de energikrav som kommunen har ställt under en sammanhängande tolvmånadersperiod.

Som första kommun har Mora valt att kravställa och följa upp energianvändningen på nyproduktioner enligt den så kallade DUR-metoden. Och de entreprenörer som överträffar energikraven får bonus från kommunen.

Mora kommun måste som fastighetsägare se till att hålla sina driftskostnader på en låg nivå. Detta för att klara framtida ekonomiska och hållbara utmaningar, skriver kommunen på sin hemsida.

– Tidigare har vi känt stor frustration över att bristen i uppföljning av hur mycket energi som går åt i fastigheter, i förhållande till den energianvändning vi har ställt krav på. Vad händer om byggnaden drar mer energi än beräknat och vilket ansvar har då entreprenören, undrar Petter Elfqvist, teknisk förvaltare på Mora kommun.

DUR-metoden reder ut problem med energiberäkningar

Tack vare den en ny metod, den så kallade DUR-metoden har man kunnat reda ut tidigare problem med energiberäkningar i fastigheter.

DUR-metoden går i korthet ut på att byggherren, i det här fallet Mora kommun, håller inne en viss procent av betalningen för bygget tills det har visats att byggentreprenören klarar de energikrav som kommunen har ställt, under en sammanhängande tolvmånadersperiod. Om energikravet inte uppnås får entreprenören möjlighet att på egen bekostnad genomföra åtgärder för att klara energikraven. Entreprenören betalar ett vite till byggherren om det visar sig att energikraven inte har uppfyllts efter ett år. Avgiften betalas under den tid som det tar att uppnå energikraven.

Men om energikraven istället överträffats efter tolvmånadersperioden betalar kommunen som byggherre en bonus till entreprenören.

Petter Elfqvist är positiv till metoden.
– Det har funnits en otydlighet i dagens energikrav, vilket kunnat leder till snedvriden konkurrens. Med DUR-metoden försvinner den otydligheten anser jag.

Skanska har byggt kommunens särskilda boende Ekbacken och LSS-boendet Ljungvägen i Canadaområdet. I en aktuell slutrapport visas att energianvändningen i de båda fastigheterna har klarat de uppställda kraven.

Skanska har kontinuerligt arbetat med att klara den avtalade energianvändningen på 74 kWh/m²/år. Det målet är nu nått, vilket DUR-metoden har medverkat till, skriver Mora kommun på sin hemsida.

Källa: Mora kommun