”När det blåser upp till storm står vi enade”

442
– Sammanhållningen är fantastiskt bra, det är roligt att gå till jobbet när man har bra kollegor, säger Jenny Nilsson, underhållsingenjör på Ellevio. Foto Jonatan Björck, Ellevio.

Jenny Nilsson arbetar som underhållsingenjör på Ellevio. Hennes största fokus är problemet med avgrävda kablar. Hon stortrivs på sin arbetsplats och tycker att elbranschen är oerhört spännande.

Berätta mer om din roll på Ellevio?

– Jag jobbar i en stödfunktion till Ellevios driftcentral med både avtalsfrågor och processarbete. Jag ansvarar för och följer upp tjänsten för kabelanvisningar. Jag medverkar även i ett branschgemensamt projekt ”Grävallvar” vars syfte är att minska antal kabelskador i samband med avgrävningar. Vi identifierar problemområden för att göra det tydligare för både gräventreprenörer och nätägare. Läs mer om projektet på webbsidan gravallvar.se.

Vad menas med avgrävda kablar?

– Avgrävda kablar är kablar som blivit förstörda på ett eller annat sätt när man har grävt i marken utan att i förväg ta reda på om det är ett område där kablar är nedgrävda. För att undvika att skada en kabel finns en kostnadsfri tjänst som heter ledningskollen.se som kan användas av både företag och privatpersoner. Genom att registrera ett ärende där får man svar från alla nätägare i området om det finns kablar eller ej. Om det behövs kommer man bli kontaktad och en tekniker kommer ut och markerar kabelns placering med käppar eller sprejfärg.

Att gräva av en kabel är förenat med livsfara. Det medför även strömavbrott, ett sämre elnät och höga kostnader för reparationen. Vi vill inte ha några avgrävda kablar men om olyckan är framme måste kostnaderna för reparationen regleras. Vi jobbar ständigt med att debitera den som orsakat skadan.

Hur hamnade du på Ellevio?

– Jag började på Ellevio redan 2001. Då kom jag direkt från Universitetet i Karlstad där jag läst till Elektroingenjör och hade inte så stor insikt i energibranschen. Jag började som operatör på driftcentralen men sedan 2013 jobbar jag med uppföljning och avtalsfrågor. Jag var involverad i ett projektarbete som handlade om avgrävda kablar och input från projektarbetet låg till grund när Ellevio sökte en ny samarbetspartner för kabelanvisning. Det är jag lite stolt över.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Sammanhållningen är fantastiskt bra, det är roligt att gå till jobbet när man har bra kollegor. Jag trivs med att tillhöra ett företag som spelar en så stor roll i samhället och har ett så stort ansvar. På driftcentralen händer det alltid någonting, ingen dag är den andra lik och när det blåser upp till storm så står vi enade att möta alla eventuella problem. Det finns otroligt mycket att göra och det är en spännande bransch!

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?

– Att vara ansvarig för ett avtal kan vara utmanande då många har åsikter om allt som inte fungerar. Jag väljer alltid att samla in fakta innan jag agerar. Det är viktigt att dementera eventuella rykten innan de får fäste.

Vilken är den vanligaste frågan du får i ditt yrke?

– Haha, den vanligaste frågan är antagligen: ”eller vad säger avtalet?”.

Till sist. Om du var energiminister för en dag – vad skulle du göra då?

– Jag skulle ta tillfället i akt att lära mig mer om energibranschen. Alla beslut som fattas på regeringsnivå slår inte väl ut för elnätsföretagen och den som i slutändan får betala är kunden. Alla förväntar sig ett fungerande elnät och då måste nätägarna ha förutsättningar att göra vettiga och långsiktigt hållbara investeringar.

Fakta

Namn: Jenny Nilsson
Ålder: 39 år
Yrke: Underhållsingenjör
Bor: Karlstad