Nu blir Skövdes militärer ännu grönare

919

Fortifikationsverket bygger en solcellsanläggning i Skövde. Den kommer att uppta en markyta på 7 500 kvadratmeter vid Segertorpsrondellen och bli myndighetens första solcellspark i Sverige.

Solcellsparken kommer att ge Försvarsmakten elström, motsvarande en årsförbrukning för cirka 35 normalvillor. Bygget beräknas klart i april i vår, skriver Skaraborgs Läns Tidning och berättar att provanläggningen som ska ge grön el kommer att bestå av 3 200 kvadratmeter solpaneler som motsvarar cirka fem procent av den totala elförbrukningen för Skövdes garnison.

– Det blir den första försöksanläggningen i landet för vår del, säger Magnus Palm på Fortifikationsverket till Skaraborgs Läns Tidning.

Får inte sälja överskottet el

Solcellsparken blir cirka 7 500 kvadratmeter stor.

– Egentligen hade vi velat bygga en ännu större anläggning. Men av skattetekniska skäl kan vi inte göra den större eftersom myndigheter inte får släppa ut el på nätet när det blir ett överskott, som privatpersoner får göra, förklarar Magnus Palm.

Lars Persson som är projektledare för solcellsparken berättar att anledningen till att det just blev Skövde var att det fanns en lämplig yta att bygga på, dessutom har arbetsgruppen sin bas här. Han brinner för tekniken och har hållit i projektet från första början. Han säger att det initialt är tänkt att bli totalt fyra solcellsanläggningar i landet. De fyra kommer att vara; Skövde, Karlsborg, Såtenäs och Gotland. De blir ungefär lika stora allihop.

– Skövde blir dock först i landet med att kunna leverera grön el till försvaret, avslutar Lars Persson.

Källa: Skaraborgs Läns Tidning