Nu byggs världens största vindkraftpark mitt ute i Nordsjön

2048
vindkraft till havs
Dogger Bank Wind Farms, ett samarbete mellan brittiska SSE Renewables och Equinor, består av tre vindparker i Nordsjön på totalt 3,6 gigawatt (GW).

Elförsörjning till 4,5 miljon hushåll – varje år. Så mycket ska det bli när bygget av världens hittills största vindkraftpark i havet är klart.
– Att sätta den första spaden i marken är en milstolpe för vilket projekt som helst, men ännu mer så när det gäller världens största vindkraftpark off shore, säger Steve Wilson, vd på Dogger Bank Wind Farms.

Starten för bygget ägde rum i mitten av januari, nära kusten utanför Yorkshire i England. Dogger Bank Wind Farms, ett samarbete mellan brittiska SSE Renewables och Equinor, består av tre vindparker i Nordsjön på totalt 3,6 gigawatt (GW). Och på Ellevio följer man projektet med stort intresse:

– Havsbaserad vindkraft är ett mycket viktigt utvecklingsområde för att nå EU:s långsiktiga klimatmål. Från Ellevios sida följer vi, utifrån ett svenskt perspektiv, utvecklingen med stort intresse då vi sedan många år tillbaka aktivt arbetat med att ansluta landbaserad vindkraft till vårt elnät, säger Per Selldén, chef Stora Kundanslutningar vid Ellevio.

260 meter höga turbiner

Vindkraftparken vid Doggers bankar kommer att använda världens mest kraftfulla turbiner, GE:s Haliade-X, som är hela 260 meter höga från havsytan till toppen, och tillsammans kommer de att kunna producera förnybar energi till över 4,5 miljoner hushåll – varje år.

LÄS MER: Konstgjord vindkraftö planeras i Nordsjön

Infrastrukturen på land inkluderar över tre mil elektriska kablar som kommer att installeras under befintlig infrastruktur och naturliga hinder, och det är svensk-schweiziska ABB som har fått uppdraget att leverera det omriktarsystem som krävs för att ansluta vindkraftparken till det brittiska elnätet. Dessutom med helt ny teknik – till stora delar av miljöskäl.

Netto noll-utsläpp år 2050

I denna första tillämpning av HVDC-teknik (högspänd likströmsöverföring) för havsbaserad vindkraft i Storbritannien, krävs teknologi som gör minsta möjliga miljömässiga avtryck. Detta för att bidra till Storbritanniens ambition på utsläpp med ”netto noll” år 2050, berättar Paul Cooley, SSE Renewables.

Ellevios Per Selldén håller med om att miljöaspekten är viktig i den här typen av projekt:

– Vi ser ett växande intresse från vindkraftexploatörer att projektera havsbaserad vindkraft för anslutning till vårt elnät. Det är dock viktigt att beakta storskaligheten och i ett tidigt skede ta hänsyn till såväl miljöaspekter som behovet av utökad och förstärkt elnätskapacitet.

LÄS MER: Passagerarfartyget som drivs av vindkraft

För ABB innebär uppdraget säkrade arbetstillfällen:

– Det innebär att vi är med och tar nästa tekniksprång och är med i energiomställningen som vi alla står inför. Vi fortsätter att vara världsledande i Ludvika och i Sverige, vi säkrar våra jobb i Ludvika och eventuellt kommer vi att behöva se oss om efter fler specifika kompetenser, säger Niklas Persson, affärsområdeschef Powergrids Grid integration till SVT.

Fakta om Dogger Bank Wind Farms:
  • Doggers bankar är en stor sandbank i ett grunt område i Nordsjön cirka 100 kilometer utanför Englands östkust. Det är 17 600 kvadratkilometer stort och nästan 300 kilometer långt.
  • Vattendjupet är mellan 20–35 meter.
  • Bygget godkändes 2015 och består av totalt tre vindparker: Creyke Beck A och B och Teesside A.
  • Varje projekt har en kapacitet på 1,2 GW och kommer att kunna driva 1,5 miljoner hem. Tillsammans kan projekten generera cirka 5 procent av Storbritanniens beräknade efterfrågan på el.
  • 2023 är det tänkt att den första vindparken ska vara igång och leverera el.

Källa: doggerbank.com