Ny innovation kan göra fönster till solpaneler

3102
Foto: Dennis Schroeder/NREL

Tack vare forskning vid amerikanska National Renewable Energy Laboratory (NREL) kan fönster snart fungera som solpaneler. Med hjälp av den nya tekniken kan i framtiden bostadens, kontorets eller till och med bilens fönster agera energialstrare.

Solceller och fönster är på sätt och vis varandras motsatser. Solcellerna ska absorbera solljus och fönstret ska släppa igenom strålarna. Men tänk dig att fönstren faktiskt agerar energialstrare då du inte är i rummet eller bilen. Detta kan snart vara möjligt och det tack vare forskning vid amerikanska National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Skiljer sig från tidigare forskning

Detta inte är det första solcellsfönstret som forskare tagit fram, men andra lösningar skiljer sig stort då de i första hand är fönster som har en sekundäregenskap som solcell. Den nya tekniken släpper igenom 68 procent av det synliga solljusspektrumet när det är transparent. Glaset kan sedan ändras om till solcell, en förvandling som tar tre minuter, och då släpps endast tre procent ljus igenom.

Attraktivt i storstäder och i bilindustrin

Enligt Ny Teknik skulle vara mycket attraktivt att kunna ”solcells-glasera” husen i storstäder, där den vertikala arean på byggnader vida överstiger den horisontella. Bilindustrin är ett annat exempel där fordonens fönster skulle kunna agera solceller då tändningen är avslagen.

Tekniken kan dock inte lanseras än eftersom forskarna har upptäckt att deras solcellsfönster tappar prestanda efter 20 cykler. Därför fokuserar man nu på livslängd med en förhoppning om att kunna kommersialisera tekniken inom en snar framtid.

Fakta:
Avhandlingen heter ”Switchable Photovoltaic Windows Enabled by Reversible Photothermal Complex Dissociation from Methylammonium Lead Iodide” och den har publicerats här – länk till Nature.

Källa: Ny Teknik