Ny solelportal från Energimyndigheten

5181

På väg att skaffa solceller? Nu kan du som är intresserad av solel lära dig ännu mer tack vare Energimyndighetens nya solelsportal.

De senaste åren har intresset ökat stort för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu är läget lockande för många som vill producera sin egen el.

Solelportalen grundar sig från början i ett regeringsuppdrag och är en satsning från Energimyndigheten efter samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen samt Skatteverket. Portalen vänder sig både till privatpersoner, myndigheter och företag. Kort sagt, alla konsumenter som redan skaffat och vill utöka sina solceller eller är i planeringsstadiet att skaffa solceller och behöver guidning på vägen

Oberoende information

Solelportalen kommer du att kunna hitta oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på så sätt underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut. Det är dock viktigt att betona att de externa parter som Energimyndigheten hänvisar till genom portalen är själva ansvariga för den information som visas på deras respektive sidor.

Solel i bredare mening

Portalen sätter också in solel i ett bredare perspektiv.
– Det finns redan i dag mycket information om solel. En del står offentliga aktörer bakom och annat kommer från marknadens aktörer, och det kan vara svårt för enskilda konsumenter att avgöra vilken information som är aktuell och objektiv. Med Solelportalen vill vi bidra till att öka kunskapen och därigenom öka konsumenters kapacitet att fatta medvetna och långsiktiga beslut i frågor som rör investeringar i solceller, säger Sara Grettve som är projektledare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Steg för steg

Solelportalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel. Du hittar bland annat information om:

  • Hur du undersöker om ditt hus har bra förutsättningar för solceller
  • Vilka stöd och intäkter du kan få och hur du ska göra om du vill sälja din överskottsel
  • Vad som är viktigt att tänka på vid inköp och val av leverantör
  • Hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas