Ny undersökning visar: Varannan svensk vill producera egen el

1210

Under det senaste året har antalet solcellskunder ökat dramatiskt och intresset är fortsatt stort. I en undersökning utförd av elnätsföretaget Ellevio anger varannan svensk att de vill producera egen el. Nu förenklas processen, när alla kunder får nya smarta elmätare som är förberedda för solceller.

I takt med att de nya elmätarna installeras i samtliga hushåll blir det enklare att koppla på solceller, så att fler kan producera, använda och sälja egenproducerad el. Samtidigt är efterfrågan bland svenskarna stor. Klimatfrågan blir dessutom allt viktigare och enligt en undersökning som Ellevio genomfört vill 7 av 10 svenskar att deras el ska komma från förnybara energikällor i högre grad än idag. Något som Ellevios elmätarbyte också bidrar till.

– De nya elmätarna är förberedda för att koppla på solcellerna så att hushållen kan sälja tillbaka överskottet av elen de producerat. På så sätt får vi in ännu mer förnyelsebar energi i elnäten. Bytet underlättar för alla, såväl villaägare som fastighetsbolag och företag, att installera solceller, säger Johan Löwemo, programansvarig på Ellevio.

LÄS ÄVEN: Elleviokunderna Dennis och Katarina ser nya möjligheter med ny elmätare

Nya avdrag

Även från politiskt håll kommer nu åtgärder där avdrag för gröna investeringar ska träda i kraft redan vid årsskiftet. Avdraget kommer även innefatta installation av solceller. 7 av 10 svenskar anser också att ny teknik är nödvändig för att vi ska klara av klimatomställningen. De infrastruktursatsningar som görs är ett stort steg mot ett mer hållbart samhälle, men framtiden kräver allt smartare lösningar.

– Ny teknik effektiviserar samhällets elanvändning i stort. Men när vi använder el till allt fler saker i samhället växer elbehovet och därför är det viktigt att vi fortsätter utveckla och förbättra hela kedjan, säger Johan Löwemo.

Södermalm näst ut

Ellevio påbörjade sitt ambitiösa infrastrukturprojekt i somras där nya smarta elmätare ska installeras hos nära en miljon kunder. Först ut var Älvsjö som nu följs av Södermalm och Enskede. Under 2021 börjar mätarna sättas upp i övriga delar av landet och hela projektet kommer att pågå fram till 2023.

– Att investera i elnäten är en nyckel för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett elektrifierat, innovativt och hållbart samhälle och nå de klimatpolitiska målen, säger Johan Löwemo.

Läs mer om Ellevios elmätarprojekt här.