Ökat intresse för passivhus

6125
Villa Ciruritus, ett nybyggt passivhus i rund form i Vikensved. Foto: Creative Commons.

Kvalitet, komfort och låg energiförbrukning är byggstenarna för ett så kallat passivhus. Ett gammalt koncept som nu vaknat till liv i Sverige när alltfler intresserar sig för bygga passivhus.

Det som kallas passivhus är en byggnad där husets samtliga delar måste fungera ihop. Grundstenarna för ett passivhus är kvalitet, komfort och låg energianvändning. Passivhus är både ett begrepp och ett koncept. Termen myntades för 30 år sedan av en svensk och en tysk.

– Husen är kompakta men det går att få till spännande arkitektur, med olika fasadmaterial, belysning, balkonger och terrasser, berättar Simone Kreutzer, vd för kompetensnätverket IG Passivhus, (IG PH) som ingår i ett globalt nätverk av experter på området.

Villa Gränslös, ett flerbostadshus med gångbro och takterasser i Ingelstad. Foto: Creative Commons.
Arkitekterna en utmaning

Sedan några år tillbaka märker IG PH ett ökat intresse för de rektangulära husen i Sverige men betonar att allt måste göras rätt från början för att konceptet ska fungera. Först och främst handlar det om att arkitekten måste vara med på noterna och där har IG PH en utmaning säger Simone Kreuzer till Nordisk Energi och förklarar:

– Ofta saknas kompetens hos arkitekterna som gärna glasar in byggnader eller skapar många vinklar. Problemet med stora glaspartier är att de kan ge hög inomhustemperatur och bländningsproblem på sommaren samt försvåra uppvärmning på vintern. För passivhus krävs att arkitekten optimerar funktion, underhåll och drift, inte bara design, betonar Simone Kreuzer.

Fakta – 7 kriterier för passivhus:
  1. Huset måste bestå av 100 procent lufttäta klimatskal med mycket hög isoleringsgrad.
  2. De ska ha välisolerade fönsterramar och treglasrutor med lågt U-värde (värmegenomgångskoefficienten, som betecknas med U, är den egenskap som anger hur bra en hel byggnadsdel isolerar).
  3. Genomgående isolering är ett krav, det får inte finnas för många köldbryggor (köldbryggor är vanliga vid dörrar och fönster, beroende av att karmen har ett sämre U-värde än konstruktionen i övrigt).
  4. De ska ha dragfri ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.
  5. Passivhus delas in i tre klasser; Classic, Plus och Premium. Plus och Premium bygger på att husen producerar egen energi med hjälp av till exempel solceller.
  6. Det finns inga föreskrifter på material, men trä rekommenderas.
  7. Om rätt komponenter används vid renovering kan även gamla byggnader bli passivhus.

För hus som inte når ända fram till alla kriterier har Passivhusinstitutet infört klassen Energisparhus.

Källa: Nordisk Energi nr 4/18