Ökat investeringsstöd för installation av solceller

3711

Intresset för solceller har varit rekordhögt och kommer troligtvis att öka ytterligare. Det beror till stor del på att regeringen från och med den 1 januari 2018 höjt stödnivån för solcellsinstallationer, från 20 till 30 procent.

Det råder en solcellsboom i Sverige och många vill installera solceller på taket. Förra året lämnades över 6 000 ansökningar in för solcellsstöd, vilket är 64 procent fler än under 2016. Med detta skyhöga intresse har också gjort att kön för att få stödet blivit extrem lång, ibland upp till ett och ett halvt år. Regeringen har nu bestämt sig för att höja summan kraftigt, från 390 miljoner kronor per år till 915 miljoner. Det större anslaget och en förbättrad beslutsprocess gör att de som står i kö kan ta del av stödet betydligt fortare.

– Något som borde kunna utradera kön på kort sikt, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten till Aftonbladet Ekonomi. Hans förhoppning är att på längre sikt kommer kön att försvinna helt, men det beror självklart på hur snabbt solcellsmarknaden kommer att växa.

De nya stödnivåerna för installation av solceller gäller från och med den 1 januari. Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Som mest kan 1,2 miljoner kronor delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020.

Så söker du stöd:

1.     Gör en digital ansökan via Boverkets e-tjänster
2.     Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län.

Tänk på att stödet kan sökas av företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Det finns även möjlighet att söka ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Men då kan man inte söka investeringsstöd samtidigt.

Exempel: Så mycket kan du spara på solceller:

Mindre anläggning (35 m²)Motsvarar 5 kW i installerad kapacitet.

  • Producerar ungefär 4 500 kWh per år, ca en tredjedel av genomsnittlig elförbrukning för en villa.
  • Kostnad: ca 100 000 kr före stöd, 70 000 kr efter stöd.
  • Rak återbetalningstid: 14 år.
  • Innebär besparing på ca 5 000 kr per år.

Större anläggning (70 m²)

  • Motsvarar 10 kW i installerad kapacitet.
  • Producerar ungefär 9 000 kWh per år, ca 2/3 av årsförbrukningen i en genomsnittlig villa.
  • Kostnad: ca 175 000 kr före stöd, 122 500 kr efter stöd.
  • Rak återbetalningstid: ca 12 år.
  • Innebär en besparing på ca 10 000 kr per år.

Exemplen är båda vanliga villasystem. Lönsamhetsberäkningarna förutsätter att systemen är monterade på ett sydligt tak och i normal hustakslutning, och i relativt oskuggat läge. Utbytet är hyfsat jämt i hela södra Sverige (Dalarna och söderut). Solinstrålningen och därmed utbytet är lite lägre i Norrlands inland.

Källa: AB ekonomi och Solcellskollen.se
Läs också: Felaktigt installerade solceller kan vara livsfarligt