Årsredovisning 2022

Välkommen till vår års- och hållbarhetsredovisning för 2022! Här har vi listat några av de mest intressanta kapitlen. Längst ner på sidan kan du ladda ner hela rapporten.

”Investeringar i elnäten kan inte väljas bort”

Sverige behöver mer fossilfri elproduktion, utbyggda elnät, smarta systemlösningar och energieffektivisering. Ellevios roll i samhället är viktigare än någonsin och satsningar på elnäten kan inte väljas bort.

2022 i sammandrag

Energikris och krig i Europa, stora investeringsbehov i elnäten kartlagda, nytt affärsområde bildat inom Elleviokoncernen och AMF som ny ägare. Det är några av de viktigaste händelserna 2022.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Ellevio skapar framtidens hållbara elsystem och utvecklar klimatsmarta energilösningar tillsammans med kunder och partners.

En föregångare i klimatomställningen

Våra elnät möjliggör omställningen till fossilfrihet, men vi vill också vara ett föredöme i hur vi bedriver vår egen verksamhet. 2022 antog vi bland annat nya hållbarhetsmål.

I toppskiktet bland attraktiva arbetsgivare

Under 2022 anställde Ellevio 150 nya medarbetare, och vi behöver bli ännu fler framöver. Att vi kan rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare är helt avgörande. Ta reda på mer om hur vi blir en attraktiv arbetsgivare.

Elnätsmarknaden – så fungerar den

Elnäten är grundläggande infrastruktur i varje modernt samhälle; de måste vara robusta, heltäckande, moderna och tillräckligt utbyggda. Elnäten drivs på en reglerad marknad med lokala monopol. Men varför är det så och hur funkar marknaden?

En partner i energiomställningen

Ellevio har nästan en miljon kunder som via våra elnät ska få el utan avbrott. Vi vara deras partner i energiomställningen, och 2022 blev den rollen allt viktigare.

Omfattande investeringar i alla våra nätområden

Ellevio investerar kraftfullt i elnäten för att hantera samhällets behov av elektrifiering, digitalisering, energiomställning och kapacitetsförstärkningar. Under 2022 uppgick investeringarna till 3 345 miljoner kronor.

Ladda ner hela rapporten

I vårt årsredovisningsarkiv finns hela års- och hållbarhetsredovisningen. Där hittar du även rapporter från tidigare år.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 26 april 2023

Hjälpte den här sidan dig?