Passagerarfartyget som drivs av vindkraft

2401
Passagerarfartyget Viking Grace är mer miljövänligt med hjälp av en ny rotorsegelteknik. Foto: Viking Line.

Viking Grace är det första passagerarfartyget i världen som nyttjar vindkraft med hjälp av ett mekaniskt rotorsegel. Rotorsegelet sparar bränsle, minskar utsläpp och gör Viking Grace till ett av de minst miljöbelastande passagerarfartygen i världen.

Varje morgon sedan fem år tillbaka avgår passagerarfartyget Viking Grace från Stockholm med destination Åbo. När Grace började trafikera år 2013 var fartyget det allra första i sin storlek att använda flytande svavelfri naturgas, så kallat LNG, som drivmedel. Med LNG minskar kväve- och partikelutsläppen med 85 procent jämfört med traditionella drivmedel. Nu har ett 24 meter högt och fyra meter brett rotorsegel installerats på Viking Grace och detta kan i sin tur leda till att koldioxidutsläppen minskar med 900 ton per år.

Nygammal lösning

Själva idén med rotorsegel är inte ny utan har ungefär hundra år på nacken. Men lösningen har blivit högaktuell i takt med att miljökrav har skärpts och material samt teknologi har utvecklats. Funktionen bygger på den så kallade ”Magnuseffekten” vilket innebär att när seglet roterar drar dess yta till sig luft med mindre tryck på ena sidan än på den motsatta. Tryckskillnaden ger upphov till en dragkraft som får fartyget att röra sig. Rotorsegelet fungerar automatiskt och om vindriktning eller vindhastighet blir ofördelaktig för fartyget stannar systemet av.

Bakom rotorseglet som installerats på Viking Grace står finländska Norsepower, ett cleantech-företag som utvecklat rotorseglet under fem års tid.

– Det är en stor glädje och ära att få göra Viking Grace ännu mer miljövänlig med hjälp av vår nya rotorsegelteknik. De sista rederierna i världen som trafikerade med traditionella segelfartyg var en gång i tiden från Åland, och det är fint att åländska Viking Line nu är en föregångare när de gäller att ta denna moderna hjälpsegelteknologi i bruk, säger Tuomas Riski, vd för Norsepower.

Fler fartyg som utnyttjar vindkraft är att vänta. År 2020 färdigställs nya fartyg där passagerarfartyget, som ska byggas i Kina, kommer att utrustas med två av Norsepowers mekaniska rotorsegel. Detta kommer att fördubbla möjligheten att utnyttja vindkraft.

Källa: Viking Line