Projektet som fick bilister att börja elcykla

602
Låne-cykel i Köpenhamn

I det danska projektet ”Testa en elcykel” fick bilpendlare möjlighet att låna en elcykel. Motkravet var att de skulle cykla till jobbet minst två dagar i veckan under ett kvartal. Efteråt hade var tredje deltagare fått nya, mer hälsosamma pendlingsvanor.

Att danskar är duktiga på att välja cykel som transportmedel är inget nytt. Enligt Extrakt.se går eller cyklar 37 procent av Köpenhamns invånare till jobbet varje dag.

– I Köpenhamn har vi jobbat i femtio år med att steg för steg tränga undan bilen till cykelns och gångtrafikanternas förmån, berättar Jan Gehl, pensionerad professor i urban design vid Köpenhamns arkitektskola.

Men även inbitna bilister kan lämna ratten och greppa styret – i det här fallet styret på en elcykel. I en dansk studie fick uppemot 1 700 bilpendlare låna en elcykel i utbyte mot att cykla till jobbet minst två dagar i veckan under ett kvartal.

Nya hälsosamma vanor

Ett år efter det att cyklarna lämnades tillbaka har var tredje nya, hälsosammare pendlingsvanor. 34 procent tar pedalvägen till arbetet minst tre dagar i veckan, och över hälften av dessa gör det på nyinköpt elcykel.

– Jag hade vant mig vid cykeln, att få hjärnan rensad innan jag kom hem till småbarnen. Den känslan får man inte i bil, säger Aase Pedersen i Roskilde till tidningen Politiken.

Aase Pedersen berättar också att hon nu har sålt sin bil för att inte bli frestad att ta den vid dåligt väder.

Källa: TT och Extrakt.se