Qraftsamling ger kraft åt Ellevios jämställdhetsarbete

436
– Genom programmet har jag fått ett fantastiskt nätverk med inspirerande kvinnor. Nätverket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och jag kan bolla tankar och idéer. Både ledarskapsfrågor och mer verksamhetsspecifika, säger Karolina Jersby, chef kundnära tjänster. Foto Ellevio.

Qraftsamling heter ett ledarskapsprogram som branschföreningen Energiföretagen i Sverige driver. Syftet är att öka jämställdheten inom energibranschen. Vi har pratat med Ellevios Bengt Johansson och Karolina Jersby som gick programmet förra året.

På Ellevio har jämställdhet och mångfald en hög prioritet. Bolaget arbetar med ämnena på flera olika sätt, exempelvis genom ledarutvecklingsprogrammet Qraftsamling.

Programmet drivs av Energiföretagen med syfte att öka jämställdheten inom branschen och stödja de företag som arbetar med dessa frågor. Förra årets mål var att öka andelen kvinnliga chefer, i år har programmet utökats till att även handla om mångfald.

Bengt Johansson, ansvarig för elnätet, deltog i Qraftsamling 2018:

Bengt Johansson tackade ja direkt när han fick frågan från Energiföretagen om att delta som mentor åt en kvinnlig chef från Svenska Kraftnät.

– Det faktum att vi inlett en satsning på ökad jämställdhet och att just min avdelning kanske har den största utmaningen i företaget gjorde programmet extra lockande.

Bengt Johansson deltog som mentor i Qraftsamling 2018. Foto: Ellevio.

Bengt Johanssons avdelning har 224 anställda varav 38 kvinnor.
– Det betyder att vi bara har 17 procent kvinnliga medarbetare, en siffra som är alldeles för låg, säger Bengt Johansson och berättar att avdelningens ambition är att rekrytera varannan kvinna samt att bli duktigare på att behålla de anställda man redan har.

Anledningen till att det är så få kvinnor på hans avdelning tror han har en historisk bakgrund. Kvinnor har genom alla tider varit underrepresenterade på tekniktunga avdelningar. Året med Qraftsamling tycker Bengt Johansson var mycket givande. Han träffade sin adept ungefär en gång per månad och de har även behållit kontakten efter programmets slut.

Vad var mest intressant under programmets gång?

– För min del var att se hur en mellan chef trängs mellan chefen ovan, medarbetarna och de olika utmaningar som uppstår utifrån att man inte får hela bilden i alla frågor – det är något jag försöker ta med mig i mitt arbete. Det roligaste var att lära känna en ny person och diskutera alla möjliga frågor och förhoppningsvis kunnat bidra med en del erfarenheter. Vikten av att lyssna blir väldigt tydligt när man inte vet hur det fungerar på ett annat företag – och det är något som är lika viktigt på hemmaplan – olika perspektiv ger alltid en ökad förståelse.

Fanns det några utmaningar under den tiden du var med i programmet?

– Den främsta utmaningen var tiden. Att planera och hitta tider som båda kunde träffas på.

I år fortsätter Qraftsamlingsprogrammet, men med ett något ändrat koncept där en chef får en mentor som har utländsk bakgrund för att bredda sitt perspektiv.

Vad har du för tips till årets deltagare Sanaz Lavasani och David Bjurhall?

– Planera in mötestiden i god tid och säkra så att du inte behöver stressa vid de personliga mötena.

Mentor

Namn: Bengt Johansson
Ålder: 58 år
Yrke: Ansvarig för elnätet
Bor: Karlstad

Adept Karolina Jersby, chef kundnära tjänster, deltog i Qraftsamling 2018:

Karolina Jersby kom i kontakt med Qraftsamling genom att hennes chef samt Ellevios HR- chef anmälde henne som deltagare.

Vad har Qraftsamling betytt för dig?

– Det har varit jätteroligt! Genom programmet har jag fått ett fantastiskt nätverk med massvis med inspirerande kvinnor. Nätverket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och jag kan bolla tankar och idéer. Både ledarskapsfrågor och mer verksamhetsspecifika. Det har också gett mig flera nya insikter om mig själv och jag har utvecklats som ledare. Jag har även fått mer kunskap kring jämställdhets- och inkluderingsfrågor, vilket har gjort att jag har fått nya perspektiv. Nu reflekterar jag kring händelser, beteenden, formuleringar och så vidare, som jag tidigare inte reagerat på och genom påverkan kan jag bidra till förändring.

Hur tycker du att energibranschen ska arbeta för att locka till sig fler kvinnor?

– Det viktiga är att fortsätta arbeta aktivt med frågan. Det krävs ett hårt och målmedvetet arbete och tillsammans kan vi alla bidra genom att dela erfarenheter och inspireras av varandra. Sen tror jag mycket på att lyfta fram kvinnliga förebilder.

Vilka är dina tips till årets deltagare?

– Använd mentorprogrammet och våga vara öppen och tro på dig själv. Mentorskap bygger på samtal och är en fantastisk form för lärande, använd den möjligheten. Jag lovar att ni kommer att utvecklas både personligt och professionellt. Och i ett lyckat mentorskap utvecklas både adepten och mentorn.

Adept

Namn: Karolina Jersby
Ålder: 45 år
Yrke: Chef kundnära tjänster
Bor: Stockholm

Fakta – Qraftsamling – så går programmet till rent praktiskt

Varje företag anmäler en kvinnlig chef (adept) till programmet och även en mentor (en person i koncern- eller företagsledningen). Ett år med ett flertal aktiviteter väntar sedan.

Själva ledarutbildningen äger rum vid fem olika tillfällen, vid tre av tillfällena hålls programmet hos tre värdföretag. Parallellt under åren arbetar man också i projektgrupper med jämställdhets- och inkluderingsarbete.

Utöver detta deltar alla adepter i ett mentorprogram. Varje adept blir matchad med en mentor (som också deltar i delar av programmet). Man träffar sin mentor cirka två timmar i månaden under hela programmet.