Region Stockholm uppfyller klimatmålen med god marginal

600
– Sedan 2018 drivs SL-bussarna till 100 procent av förnybara drivmedel inkluderat el, vilket gör Stockholm till första huvudstaden i världen med en bussflotta som drivs helt av förnybara drivmedel, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef på Region Stockholm. Foto: SL.

Region Stockholms kollektivtrafik har nästan halverat sin klimatpåverkan sedan 2011. Det visar 2018 års miljöredovisning. Därmed blir Stockholm främst bland världens huvudstäder när det handlar om omställning till förnybar energi inom kollektivtrafik.

Målet för 2018 var att minska klimatpåverkan med 42 procent jämfört med 2011 och det har uppnåtts med god marginal, skriver Region Stockholm.

Den stora minskningen av klimatutsläppen beror främst på övergången till förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken och förnybar energi inom fastigheter.

– Sedan 2018 drivs SL-bussarna till 100 procent av förnybara drivmedel inkluderat el, vilket gör Stockholm till första huvudstaden i världen med en bussflotta som drivs helt av förnybara drivmedel, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef på Region Stockholm.

Läs också: Tips för en klimatsmart vardag

Upphandling – ett verktyg för hållbarhet

Region Stockholms ambition är att vara en ledande aktör i Europa när det gäller hållbarhetskrav i offentlig upphandling. För att klara detta har Region Stockholm sedan 2013 arbetat för en övergång till biobaserade material.

– Numera används enbart biobaserat sopsäckar, soppåsar och fryspåsar, förklarar Charlotta Brask.

Läs också: 5 smarta tips för vattenkokare

Övergång till biobaserat för dessa produktgrupper beräknas minska klimatpåverkan med cirka 2 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs 240 varv runt jorden.

Källa: Region Stockholm-Sll