Reijo brinner för elsäkerhet

738
– Ellevio är ett företag som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor, arbetsmiljö och elsäkerhet, säger Reijo Eriksson, elsäkerhetsspecialist på Ellevio. Foto: privat.

”Att kunna satsa helhjärtat på frågor om elsäkerhet är det bästa med mitt jobb”, säger Månadens medarbetare Reijo Eriksson. Han arbetar som elsäkerhetsspecialist på Ellevio.

Berätta om din roll på Ellevio?

– Ellevio har ett tydligt fokus på säkerhet och mina kunskaper inom området elsäkerhet höjer vår kompetens på området. Som elsäkerhetsspecialist går mitt arbete ut på att stärka arbetet med vårt ledningssystem och se till att elsäkerhetskraven identifieras och efterlevs. Min uppgift är också att ge ledning och teknisk expertis internt och externt i organisationen för att möta omvärldens förväntningar på elsäkerhet. Jag arbetar även aktivt med våra incidenter och säkerställer att vi får kvalitet i våra utredningar samt att resultat från utredningar når ut till alla berörda.

Hur hamnade du här? Berätta om din bakgrund.

– Jag är civilingenjör inom elkraft från KTH. Innan jag studerade på KTH jobbade jag som elektriker i drygt tio år. Efter studierna arbetade jag på ABB med reläskydd, på Elsäkerhetsverket som inspektör, på Brandskyddsföreningen som elingenjör och de senaste tre åren hos Infratek som auktoriserad elinstallatör samt med arbetsmiljöfrågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Ellevio är ett företag som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor, arbetsmiljö och elsäkerhet. Att kunna satsa helhjärtat på att utveckla frågor kring elsäkerhet och att hålla elsäkerthets (ESA)-utbildningar är det bästa med mitt jobb.

Vilka utmaningar finns det?

– Syftet med lagstiftningen inom elsäkerhet är att minska riskerna för att el orsakar personskada eller sakskada. Så det övergripande målet blir att verka för att inga elolyckor (nollvision) eller allvarliga tillbud inträffar. Det pågår ett pilotprojekt om beteendebaserad säkerhet. Det blir intressant att vara med i projektet och se utfallet på det.

Vilken är den vanligaste frågan du får i ditt yrke?

– Jag får frågor om allt mellan himmel och jord men den vanligaste frågan är nog när och var nästa ESA-utbildning går.

Till sist. Om du var energiminister för en dag – vad skulle du göra då?

– Se till att alla nya bygglov omfattar krav på solcellsanläggningar och elbilsladdare på samma sätt som i Kalifornien.

Fakta
Namn: Reijo Eriksson
Ålder: 60 år
Yrke: Civilingenjör
Bor: Katrineholm