RES bygger 91 vindkraftverk i Tovåsen

547

RES Renewable Norden är ett av företagen bakom Tovåsenklustret och kommer att bygga 91 vindkraftverk där.
– Efterfrågan på förnybar energi ökar kraftigt och vindkraft kommer spela en stor roll i det framtida energisystemet, säger Magnus Igel, Head of development på RES.

RES är ett brittiskt multinationellt företag inom vindkraft på land och till havs, solkraft, energilagring och transmission och distribution. I Sverige har RES funnits sedan cirka 20 år tillbaka och ser vindkraft som en självklar framtidsinvestering.

Magnus Igel, Head of development på RES

– Vindkraften är idag den billigaste nya förnybara energikällan, dessutom kan storskalig vindkraft etableras relativt snabbt, på cirka fem till tio år, säger Magnus Igel.

Varför har ni valt Tovåsen som plats för den här investeringen?

– Tovåsen ligger mycket strategiskt mitt i Sverige med närhet till både industrier och elnät. Området runt Tovåsen har mycket stor potential när det kommer till vindkraft. Det finns inte bara goda förutsättningar för energiproduktion utan även stora synergimöjligheter att förvalta den med nya industrier som behöver den gröna energin. Det i sin tur är positivt för såväl miljön i stort som samhället runt Tovåsen och det skapar förutsättningar för effektivare energiproduktion, nya industrier och som resultat större inflyttning.

Kan du berätta om er investering?

– Just nu är två vindkraftparker under byggnation: Björnberget och Gubbaberget. Vid Björnberget byggs 60 vindkraftverk på 6,2 MW som kommer att generera 1,1 TWh per år, motsvarande energiförbrukningen för cirka 300 000 hushåll. Gubbabergets vindkraftpark kommer att utgöras av tolv 6,2 MW vindkraftverk. Sedan finns också Storåsen som ännu befinner sig i en ansökningsfas. Men vid en realisering skulle det kunna byggas ytterligare 31 vindkraftverk.

Ni är ju en del av Tovåsenklustret, vad innebär det för er?

– För oss betyder det jättemycket med synergier och samverkan genom hela projektens livslängd. Det betyder goda förutsättningar för att båda producera framtidens energi och att förvalta den på ett effektivt och hållbart sätt.

Hur ser stödet ut från bygden?

– Vi har ett stort intresse från kommunen som visar stöd och framåtanda, intresset för nyetableringar är stort och företagsklimatet är gott. Vi upplever att samarbetet mellan markägare, nätbolag, kommuner och näringsliv fungerar väldigt bra och är otroligt givande. Det är också roligt när vi ser engagerade närboende och ett starkt föreningsliv som kan dra nytta av vindparkens etablering, säger Magnus Igel och avslutar:

– Närheten till nät, det vill säga satsningen på Tovåsen, är givetvis nyckeln till det momentum som området upplever. Alla dessa satsningar, initiativ och etableringar bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen och motverka klimatkrisen.