Så funkar det nya gröna avdraget för solceller och laddboxar

3551
Foto: Maxio 94 Pixabay

Nu är äntligen de nya reglerna för stöd kring solceller, laddboxar och batterilösningar spikade. Vad innebär det för dig och hur fungerar det? Vi reder ut begreppen.

Den 25 november antog riksdagen förslaget om det gröna avdraget och det börjar gälla från årsskiftet. I korthet innebär beslutet att stödsystemet görs om, dels kring hur stora bidrag man kan få som privatperson, men också hur stöden delas ut.

Stödet kommer, precis som RUT och ROT, att betalas ut direkt till kunderna genom ett avdrag på priset.

Du får avdrag för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Som exempel innebär en solcellsinstallation på 200 000 kr ett avdrag på som mest 30 000 kr. För en laddbox 11 kW som kostar cirka 27 000 får du betala 13 500 kronor.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som äger en fastighet gemensamt kan man alltså dra av totalt max 100 000 kronor per år.

– Jag tror att det här kommer sätta rejäl fart på marknaden. Vi vet att det finns ett enormt intresse bland våra kunder, men känslan är att många har avvaktat för att se hur det nya stödsystemet ska utformas. Det blir nog bråda tider för alla som jobbar inom solcellsbranschen, säger Jonas Sunryd, affärsutvecklare inom solceller på Ellevio.

Förslag att effektgränsen höjs

På temat nya regler så presenterade Regeringen tidigare i höstas ett förslag om att höja gränsen för skattebefriad egenproducerad el från 255 kW till 500 kW. Förslaget är nu ute på remiss och lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Läs mer:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386073.html?date=2020-11-09

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386165.html?date=2020-11-10