Så har det gått med elvägen i Gästrikland

2563
År 2016 byggdes världens första elväg för lastbilar i befintligt vägnät, en sträcka på två kilometer på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Nästa steg blir att bygga en längre pilotsträcka för elväg. Besked om var och när väntas komma från Trafikverket sommaren 2019. Foto: Region Gävleborg

Innan projektet drog igång år 2016 var det ovisst om världens första elväg skulle byggas i Gästrikland eller i Kalifornien. Det blev Gästrikland. Vilka är de viktigaste lärdomarna man gjort och vad händer nu? Projektägare och strateg Magnus Ernström sammanfattar läget.

År 2016 byggdes världens första elväg för lastbilar i befintligt vägnät. Närmare bestämt en sträcka på två kilometer på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Här har sedan dess två lastbilar trafikerat för att se hur väl elvägen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden. Det är Trafikverket, VINNOVA och Energimyndigheten som i samarbete med Region Gävleborg, Scania och Siemens har byggt, kört, testat och utvärderat demonstrationssträckan med gott resultat.
Nästa steg blir att bygga en längre pilotsträcka för elväg. Besked om var och när väntas komma från Trafikverket sommaren 2019.

Magnus Ernström, jobbar som strateg och projektägare vid Region Gävleborg:

Hur har elvägsprojektet fortlöpt sedan starten?

– Vi har nu slutfört det uppdrag vi åtog oss – att ta reda på om det går att bygga elväg på allmän väg, i så fall under vilka förutsättningar, och om det fungerar i verkligheten.

Svaret är att det har gått alldeles utmärkt, inom befintlig lagstiftning, med god säkerhet och det fungerar också praktiskt.

Vilka är de viktigaste lärdomarna?

– Syftet har varit att tillsammans med flera olika myndigheter och intressenter pröva lagar, rutiner och praxis – och att påtala vad som möjligen inte går. Tillsammans har vi kunnat skapa ny praxis och nya rutiner som är relevanta och säkra inför framtiden. Vi har bland annat haft en stor grupp med representanter från instanser som arbetar med säkerhet, räddning, drift och underhåll. Det har givit viktiga erfarenheter som kommit till nytta för de projekt som startat både nationellt och internationellt. Vi sitter tillsammans på internationellt unik kompetens när det gäller elvägsteknikens begränsningar och möjligheter.

Lastbilarna och vägen har använts för tester, men Magnus berättar att redan från början kastades fordonen ut i verkligheten och fick köras av ”riktiga chaufförer som kör riktigt gods från riktig kund till riktig kund”. På så vis har lastbilarna utsatts för vardagens lera, smuts, högtryckstvättar och snöfall – vilket, enligt Magnus, varit oerhört viktigt för utvecklingen.

Vad händer nu? Kommer man fortsätta att använda vägen?

– Vi arbetar vidare för fullskalig utbyggnad. En av de fem sträckor Trafikverket tittar på är just E16. Från Region Gävleborgs sida kommer vi att slutföra testerna – bland annat vill vi pröva belastning av fler fordon än de två åt gången vi prövat hittills.

– Vi ligger längst fram internationellt i användning av elväg. Nu ska vi se till att göra nytta av det också – dels att få tekniken använd samt att företag från Gävleborg kan vara med och leverera produkter och tjänster på den internationella marknaden. Tyskland och Italien har redan startat projekt där man tittar på fullskalig utbyggnad inom några få år.

Fakta: Så fungerar elvägen

Längs med sträckan står en stolpe på ungefär var 60:e meter som bär två elledningar.
När lastbilarna kommer körande på vägen fälls en så kallad strömavtagare automatiskt upp från lastbilens tak och laddar elmotorn. Vid inbromsningar går energi tillbaka till systemet.

Källa: Region Gävleborg och Sandviken Pure Power