Så hjälpte Stockholm andra städer att bli klimatsmarta

1200
År 2040 ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad och dessutom världens smartaste stad.

Under de senaste fem åren har Stockholms stad liksom tyska Köln och spanska Barcelona, tagit täten i ett EU-projekt om framtidens klimatsmarta stad.  Inom tolv specifika områden har lösningar testats och implementerats. Och det gick så bra att Stockholm vann utmärkelsen World Smart City Award2019 i Barcelona.

De andra finalisterna i stadskategorin var Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran. Totalt var 450 projekt nominerade från 54 länder.

– Det är fantastiskt glädjande att Stockholm tagit hem priset som världens smartaste stad. Genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling ger vi stockholmarna bättre livskvalitet och näringslivet de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd, Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

I en snabbt urbaniserad värld måste städerna bli smartare – dels för att möta medborgarnas behov, dels för att minska miljöpåverkan. Det kan exempelvis handla om energismarta byggnader och energisnål belysning, färre transporter och minskad trafik, bättre möjligheter för elfordon liksom kunskap och möjligheter för medborgarna att välja klimatsmarta alternativ. Av den här anledningen initierades och finansierade projektet GrowSmarter av EU. Projektet pågick i fem år och avslutades i vintras.

Nu tar nya städer vid

Och nu ska ytterligare fem europeiska städer – franska Graz, portugisiska Porto, brittiska Cork, rumänska Suceava och Valetta på Malta – ta vid. Utifrån framgångarna i bland annat Stockholm, ska följarstäderna implementera de lösningar som passar bäst för dem.

LÄS MER: Tips för en klimatsmart vardag

Vad var det då man gjorde som var så smart? Jo, en mängd olika projekt som skulle leda till mätbara fördelar i energi och resurseffektivitet, nya marknader och nya jobb. I Stockholm testades bland annat ny teknik i Årsta och Slakthusområdet. Målet med projektet var förbättrad livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur och samtidigt 1 500 nya arbetstillfällen. Dessutom skulle energianvändningen och utsläppen av växthusgaser minska med 60 procent.

Kulturhistorisk – och samtidigt supermodern

Den ombyggda industribyggnaden Slaktkyrkan i Slakthusområdet, Globen, var kärnan i Stockholms-projektet. Renoveringen förvandlade den kulturhistoriska byggnaden till en energieffektiv byggnad med stadens mest hållbara lösningar som exempelvis värmeåtervinning, effektiv ventilation, fjärrvärme, energisnåla kranar, led-belysning och solceller. Dessutom fick byggnaden nya energieffektiva dörrar och fönster.

LÄS MER: Så sparar du energi med dina fönster

Ett annat projekt var Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla torg i Årsta. I samband med renovering försågs husen med den senaste tekniken inom energieffektivisering såsom tilläggsisolering av fasad och tak, nya energieffektiva fönster, energieffektiva hissar och fläktar, led-belysning och energismarta luftfrånvärmepumpar.

– År 2040 ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad och dessutom världens smartaste stad. Digitalisering och ny teknik kan förenkla och förbättra för medborgarna och företagen samtidigt som det leder till utveckling av gröna lösningar. Målet med GrowSmarter var att göra just detta, säger Katarina Luhr, miljöborgarråd, i ett pressmeddelande.

Här är de 12 smarta lösningarna – och så mycket energi har de sparat

1. Ny teknik i gamla byggnader: upp till 76 procent minskad energiförbrukning.

2. Smart bygglogistik: 56 procent mindre tid i trafik för leveransfordon.

3. Smarta lösningar för hyresgäster: ökad medvetenhet om energiförbrukning ledde till 15 procents minskning.

4. Lokal förnybar energiproduktion: upp till 65 procent av kommunal energi tillhandahålls av solceller.

5. Smart belysning i lyktstolpar och trafikljus: minskad energiförbrukning med upp till 31 procent.

6. Nya affärsmodeller för uppvärming och kylning: 73 procent av överskottsvärmen återvinns.

7. Smart avfallsåtervinning och avfall som energikälla: osorterat avfall minskade med 66 procent.

8. Stor öppen dataplattform: leder till smartare flöden av människor och trafik.

9. Hållbara leveranser: luftföroreningarna minskade i specifika stadsområden.

10. Smart trafikhantering: minskar tiden som spenderas i trafiken.

11. Alternativa bränslen: 36 laddplatser för eldrivna fordon minskar koldioxidutsläppen med mer än 100 ton per år.

12. Smarta lösningar för rörlighet såsom pooler med elbilar och cyklar: minskade koldioxidutsläpp med mellan 60 – 99 procent.

Läs mer: Vill du fördjupa dig ännu mer i de smarta lösningarna i Stockholm, Köln och Barcelona? Här finns faktablad som i detalj beskriver allt som implementerades i de tre städerna.