Så kan tunnelbanan bli mer energismart

2701
Foto: Johan Olsson/MTR

Energiförlusterna i tågens drivsystem kan minska med drygt en tredjedel tack vare nya strömriktare i tunnelbanevagnarna. Det visar ett testprojekt som företaget Bombardier genomfört i Stockholm.

Strömriktare reglerar spänningen och elmotorns frekvens. Det är en av drivsystemets nyckelkomponenter.

Det var i början av december 2017 som företaget Bombardier genomförde ett testprojekt. De utrustade en av MTR/SL:s tunnelbanevagnar i Stockholm med nya strömriktare med kiselkarbidhalvledare.

Genom kiselkarbiden kan de totala energiförlusterna i motor och strömriktare i tunnelbanevagnen reduceras med 34 procent. Det motsvarar upp till cirka 15 procent lägre energianvändning i tåget.

Foto: Fredrik Hjerling/MTR

Om samtliga tunnelbanevagnar i Stockholm – cirka 270 vagnar – bytte till strömriktare av kiselkarbid skulle det ge en besparingseffekt på 680 milj kWh sett över en livscykel (30 år), enligt Bombardiers beräkningar. Det vill säga en kostnadsminskning med cirka 680 miljoner kronor.

Nöjda med testerna

– Vi är väldigt nöjda med testerna. Det handlar inte bara om att energianvändningen blir lägre. Det blir många bieffekter: systemet tar mindre plats, väger mindre och kräver ingen kylning förutom fartvinden. Och så blir det mer behagligt för passagerarna med en lägre ljudnivå, säger Anders Blomberg, projektledare på Bombardier.

Vad är då nästa steg för Bombardier när testet nu är slutfört?
– Nu ska vi göra en färdig produkt av detta så att vi kan leverera i större skala. Vi kommer också göra fler storskaliga tester för att studera tekniken ytterligare. Och så måste vi jobba för att få ut budskapet om kundvärdena med den nya tekniken till marknaden, säger Anders Blomberg.

Fem mål med tunnelbanans nya strömriktare
  • 57% mindre energiförlust i strömriktarna.
  • 34% mindre totalförluster i strömriktare och motor (motsvarar 23 miljoner kWh per år).
  • 51% mindre volym på strömriktarna.
  • 22% mindre vikt på strömriktarna.
  • Att använda passiv kylteknik baserad på fartvind från tågets rörelse
Fakta MTR/SL

Projektet med nya strömriktare med kiselkarbidhalvledare började planeras 2016 med en förstudie. Hösten 2017 satte projektet igång i samarbete med MTR som driver tunnelbanan i Stockholm på uppdrag av SL. Huvudfokus har legat på att reducera energianvändningen.
Tre forskningsinstitutioner är också inkopplade för att följa upp projektet, som är delfinansierat av Energimyndigheten.

Fakta Bombardier

Bombardier Transportation – en av världens stora tågtillverkare med huvudkontor i Berlin – har ett av sina globala designcenter i Västerås med fokus bland annat på tunnelbanesystem.

Källa: Energivärlden