Så reser du klimatsmart på semestern

2101
Vilket är det mest miljövänliga färdmedlet att resa med i sommar? Hur mycket i utsläpp skiljer det mellan de olika färdmedlen?

Om du vill resa miljövänligt i sommar, hur ska du tänka då? Vad kostar en resa i pengar och utsläpp? Och hur mycket skiljer det sig beroende på vilket transportmedel du väljer?

Det är SVT Nyheter som har jämfört olika alternativ för en semesterresa.

Bland annat tar de reda på hur mycket utsläpp respektive färdmedel bidrar med om en familj tar sig från Malmö till tre olika städer i Europa.

Flyg

Flyget står för mellan fyra och fem procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. En familj, bestående av två föräldrar och tre barn, som i sommar väljer att resa till Split i Kroatien kommer att stå för ett utsläpp motsvarande mer än två ton koldioxid.

– En stor anledning till att flyg i regel alltid är ett sämre klimatalternativ är att utsläpp på hög höjd bidrar till en cirka dubbelt så stor växthusgaseffekt som motsvarande koldioxidutsläpp på marken. Detta är viktigt att komma ihåg även för framtidskalkyler då förnybara drivmedel används inom flyget. Höghöjdseffekten blir man inte av med, säger Markus Robért, doktor vid Kungliga tekniska högskolan, till SVT Nyheter.

Läs också: Framtidens flygplan kommer att vara eldrivna

Bil

Bilar, bussar och lastbilar är de transportmedel som sammantaget påverkar klimatet mest. Omkring 75 procent av sträckan vi reser inom Sverige på en dag sker med bil.

Att åka ensam i en bil driven av bensin eller diesel, ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i flygplan. Ska du bila själv till semestermålet bör bilen tankas med förnybara drivmedel om det ska betraktas som ett klimateffektivare alternativ än flyg, baserat på Naturvårdsverkets schablonsiffror för utsläpp per personkilometer med olika färdmedel.

Om man är ett sällskap som reser, exempelvis Malmö-–Berlin, minskar utsläppet relativt sett med varje person som hoppar in i bilen.

Elbil är i regel alltid ett miljövänligt alternativ men i hög grad beroende på vilken el man använder.
– Elbil körd på den relativt rena elmixen i Sverige är utsläppseffektiv, men vid körning nere i Europa bör man undvika el framställd från kolkraft om man vill ha klimathedern i behåll. En elbil körd på el från kolkraft kan ha utsläpp i nivå med en bensinbil, säger Markus Robért.

Läs också: Med elbil genom Europa – en reseberättelse

Tåg

Tåget är ett av de mest miljövänliga sätten att resa eftersom det har en mycket liten klimatpåverkan. Ett tåg kan dessutom ta många passagerare. Det rymmer lika många människor som sex bussar eller cirka 140 bilar.

I Sverige drivs tågen till största delen med el och svarar för mindre än en procent av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid. Hur miljövänliga tågen är beror, precis som hos elbilarna, på vilken el man använder och det skiljer sig som sagt runt om i Europa.

Läs också: Tips för en klimatsmart vardag

Båt

Att klimatkompensera för en båtresa är hälften så dyrt som för en flygresa – men passagerarfartyg drar mycket energi i förhållande till antalet personer de kan transportera. Det beror bland annat på fartygens vikt, som måste pressas genom vatten i hög fart. Vilken typ av båt och vilket bränsle man använder spelar därför stor roll.

En annan miljöfaktor när det gäller sjöfarten är utsläpp av mikroskopiska partiklar, som utgör en fara för människors hälsa. Oljespill, oljeutsläpp och båtbottenfärg är också skadliga för miljön.

Metanol – en restprodukt från skogen – är ett 100 procent grönt bränsle som kan användas för båtar.

Källa: SVT Nyheter där du också kan få reda på hur jämförelsen gjordes.