Så ska obehöriga elinstallationer minskas

1177

Elsäkerhetsverket har av regeringen fått i uppgift att ta fram en handlingsplan för hur obehöriga elinstallationer ska kunna minskas. Arbetet ska leda till att konsumenter får bättre information om hur produkter för elinstallation ska hanteras.

Bostadsägare utför ofta egna elinstallationsarbeten, trots att de saknar rätt behörighet. Det visar Elsäkerhetsverkets utredning Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter. Arbeten som exempelvis fast anslutning av ljusarmaturer, installation av nya strömbrytare och nya eluttag, samt kabeldragning ska göras av auktoriserad elinstallatör.

– Vi ser ett behov av att nå ut till privatpersoner med information om obehörigt elinstallationsarbete. Konsumenterna måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Elsäkerhetsverket och branschen i samråd

För att obehörigt elinstallationsarbete ska minska har Elsäkerhetsverket fått i uppdrag att genomföra en särskild satsning under åren 2018–2020. Under 2018 ska en handlingsplan tas fram i samarbete med elinstallationsföretag och återförsäljare. Även aktörer som försäkringsbolag och konsumentorganisationer kommer att medverka. Handlingsplanen ska lämnas in senast den 31 januari 2019 och slutredovisning ska göras senast den 31 januari 2021.

Det övergripande målet för satsningen är att konsumenter ska få bättre information om hur produkter för elinstallation ska hanteras. De som säljer elinstallationsmateriel ska därför tillhandhålla korrekt, tillgänglig och begriplig information både till konsumenter och till dem som är yrkesverksamma inom elbranschen.

Källa: Regeringen