Så ska strömavbrotten minska på Färingsö

811
Teamet som är ute och röjer ute längs ledningarna består av Göran Eriksson, Lennart Häll och Robin Klintefalk​​. Foto: Anette Persson.

Just nu pågår ett intensivt röjningsarbete invid elledningarna på norra Färingsö. Träd kapas, överhängande grenar klipps och vegetationen under ledningarna röjs. Allt med ett tydligt mål – att minimera antalet strömavbrott i området.

Elnätet på Färingsö i Stockholm har varit hårt drabbat med många strömavbrott, vilket orsakat problem för kunderna. Ellevio har försökt få bukt med problemen, bland annat genom att byta ut teknisk utrustning, men strömavbrotten har ändå fortsatt.

Lennart Häll, ansvarig linjemontör vid arbetet, menar att röjningen kommer att leda till betydligt färre avbrott för kunderna. Foto: Anette Persson.

För att hitta orsaker till avbrotten längs de olika linjerna har besiktning nyligen gjorts med helikopter och specialkamera. Extra utsatta områden har ringats in och ett stort röjningsarbete pågår i detta nu för att öka driftsäkerheten. Lennart Häll, ansvarig linjemontör vid röjningsarbetet, berättar mer:

– Jag och mitt lag på tre personer röjer just nu skog och breddar upp på väldigt många ställen längs fem olika linjer på Färingsö. Vi tar bort hela träd, överhängande grenar och röjer bort bottenvegetation som växer under ellinjen.

Med hjälp av kranen och korgen kan Robin Klintefalk​​ såga av överhängande grenar som kan slå mot ledningen. Foto: Anette Persson.
Varför gör ni detta arbete?

– Många av strömavbrotten i området kan kopplas till träd som faller över ledningarna samt grenar och vegetation som skapar kortslutning. De stora träden vajar när det blåser och då kommer dess grenar i kontakt med ledningarna. Med helikoptern och specialkamerans hjälp har de extra utsatta områden identifierats och nu betar vi av dem, ett efter ett. Vårt arbete har mycket positiva effekter – det kommer leda till betydligt färre strömavbrott för kunderna på Färingsö.

Linjemaskinen har både grävaggregat och en klo med vilken hela träd kan lyftas bort. Maskinen har dessutom en kran och korg med vilken teamet kan komma åt på höga höjder. Foto: Anette Persson.
Hur går arbetet till?

– Vi är ute i skogen med en linjemaskin som är utrustad med gripklo, grävaggregat, kran och korg. Med hjälp av klon kan vi lyfta hela träd och med kranen och korgens hjälp kan vi komma åt och såga ner grenar som hänger för nära ledningen. Det är viktigt att nämna att strömmen stängs av tillfälligt när vi utför dessa insatser. Kunderna kommer därför att märka av strömavbrott de kommande två veckorna, dessa är planerade och kommer i slutändan att leda till en avsevärt högre driftsäkerhet.

Har ni stött på några problem?

– Skogen i dessa områden ägs av olika markägare som i sin tur ska ge sitt tillstånd att vi röjer. Men i de flesta fall är markägarna bara glada och tacksamma eftersom även de varit drabbade av strömavbrott och därför välkomnar vårt arbete.