Så skaffar du laddplatser till din bostadsrättsförening

2325

I och med övergången till förnybar energi väljer alltfler bostadsrättsföreningar att skaffa egna laddplatser till elbilar. Men det finns en del man bör tänka på. Ellevios Kristofer Fröjd och Albin Kjellberg berättar om processen, vad man bör tänka på och om konceptet ”Ellevio Smart Laddinfra”.

I slutet av förra året lanserade Ellevio konceptet ”Smart laddinfra”. Syftet var att informera kommuner, städer, laddoperatörer, företag, bostadsrätts-föreningen samt privatkunder om vad det finns för olika laddmöjligheter på marknaden.

Ta reda på behovet och tänk långsiktigt när det kommer till att investera i laddplatser, menar affärsutvecklingschef Kristoffer Fröjd.

– Lösningarna för de olika kundgrupperna skiljer sig åt men vårt uppdrag är att göra det enkelt, kostnadseffektivt och framtidssäkert, säger Ellevios affärsutvecklingschef Kristofer Fröjd.

LÄS ÄVEN: Elbilar för rookies – 10 frågor och svar

Ta reda på behovet och tänk långsiktigt

Kristofer Fröjd menar att det första en bostadsrättsförening bör göra är att ta reda på behovet. Hur många av föreningens medlemmar är intresserade av elektrifierade parkeringsplatser? Det är också bra att ha i åtanke vilka de är som ska ladda. Är det enbart för boende i föreningen eller även för besökare?

Hans råd är att i samband med detta även undersöka intresset för förnybar energi ur ett mer långsiktigt perspektiv.   

– Det som kan vara ett vanligt misstag är att man inte riktigt funderar igenom på vad behovet är, på kort och lång sikt, och tar beslut som inte är förankrade med den bästa möjliga lösningen utifrån både ett kostnadsperspektiv men även utifrån tekniska och funktionella aspekter. Om man inte har gjort den hemläxan kan det bli en dyr historia.

– Att tänka långsiktigt kan handla om närliggande områden som exempelvis solpaneler eller energilager. För det vi med säkerhet vet är att andelen laddbara fordon kommer bara fortsätta att öka.

LÄS ÄVEN: Intervju med Ellevios utvecklingschef Kristofer Fröjd om elbilsboom

Undersök miljön

Nästa viktiga punkt handlar om placeringen. I vilken miljö ska laddplatserna finnas, är det i ett garage eller på en parkering utomhus?

– Krävs det markarbete kan man räkna med att det blir en väsentlig del av investeringen. Men Ellevio kan hjälpa till med hela logistiken. När bostadsrättsföreningen beslutat om att skaffa laddplatser kan vi i samband med installationen även gräva, ansluta och montera laddare.

Albin Kjellberg som är operationellt ansvarig projektledare för flera olika laddprojekt fyller i:

Albin Kjellberg, operationellt ansvarig projektledare för flera laddprojekt, ser en markant ökad efterfrågan på laddplatser.

– Många är osäkra på vilken av de många olika laddboxlösningar man ska välja samt att man tenderar att underskatta behovet. Att sedan i efterhand göra omfattande grävarbeten tar både tid och kan kosta onödiga pengar.

LÄS ÄVEN: Med elbil genom Europa – en reseberättelse

Vem betalar?

Den tredje viktiga frågan är vem som ska betala för laddningen?

– Här finns det flera olika alternativ som kan anpassas utifrån bostadsrättens administrativa system. Generellt brukar det vara så att den som nyttjar laddstationerna betalar för laddplatsen och elen. Men det finns olika lösningar på detta, förklarar Kristofer Fröjd.

Han tipsar också om att i dagsläget kan en förening söka stöd via Naturvårdsverket – stödet avser boende i flerbostadshus. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av bidragsberättigade kostnader, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

– Sedan är det viktigt att man investerar i en laddlösning som följer de funktionella och tekniska krav som ställs i bidragsansökan, betonar han.

Ellevios erbjudande

Även Albin Kjellberg ser en markant ökad efterfrågan på laddplatser.

– Hittills har vi på Ellevio fokuserat på att ta fram koncept för effektiv laddinfrastruktur mot den publika laddningen. Men med anledning av ett ökat intresse har vi sedan en tid tillbaka även arbetat med ett helhetskoncept för bostadsrättsföreningarr. De efterfrågar en enkel och kostnadseffektiv helhetslösning med laddare och allt. Och där har vi lyssnat på våra kunders önskemål.

–En viktig del i Ellevios kommande helhetserbjudande är att vi erbjuder ett platsbesök och en laddanalys. Detta innefattar att en tekniker tittar på kundens unika behov och där vi sedan tar fram ett rekommenderat lösningsförslag gällande laddboxar, kablar och så vidare.

– Om man sedan väljer att genomföra hela projektet med Ellevio kommer kostnaden för platsbesöket och laddanalysen att dras bort ifrån den totala kostnaden. Vill man köpa laddboxar ifrån en annan leverantör kan Ellevios laddanalys ändå fungera som en del i ett förfrågningsunderlag åt kunden, avslutar Albin Kjellberg.

Mer information:

Ladderbjudandet mot BRf:er kommer att lanseras officiellt under våren 2020. På www.ellevio.se/laddinfra kommer det inom kort upp mer information för alla bostadsrättsföreningar som är intresserade av att skaffa laddplatser. Har du frågor redan nu kan du mejla smartladdinfra@ellevio.se.