Säkerhet nära kraftledningar – tips och råd

1198
Generellt är det inte farligt att vistas under en kraftledning, menar Jimmy Mattsson, driftingenjör på Ellevio. Men tänk på att inte stå nära ledningsstolpar vid åskväder då de ofta är de högsta föremålen i området och blixten kan slå ned i dessa. Foto: Jonatan Björck, Ellevio.

Att handskas med el kräver alltid varsamhet. Om du bor eller vistas i närheten av elledningar är det viktigt att känna till hur du ska förhålla dig för att undvika tänkbara faror. Jimmy Mattson, driftingenjör på Ellevio, ger tips och råd kring säkerhet.

Elledningar kan antingen finnas i luften eller som kablar nedgrävda i marken. Luftledningar drar inte till sig åska men eftersom de ofta är de högsta föremålen i området kan blixten ibland slå ned i dessa. Tänk därför på att inte stå nära ledningsstolpar vid åskväder.

Men rent generellt är det inte farligt att vistas under en kraftledning. Det menar Jimmy Mattsson, driftingenjör på Ellevio.

– Om man däremot ska arbeta invid en ledning är det viktigt att hålla rätt säkerhetsavstånd. En icke fackkunnig person ska alltid hålla ett avstånd på minst 10 meter, detta gäller också verktyg som används eller eventuella maskindelar som exempelvis grävskopor eller kranar.

Nedfallna träd efter stormen Alfrida. Foto: Ellevio.

En luftledning som fallit till marken eller en avgrävd kabel kan dock vara livsfarlig.
– Det är särskilt farligt om man träffar på en nedfallen ledning eller ett träd som lutar mot den. Normalt finns skyddsutrustning som automatisk ska koppla från ledningen men detta är inte säkert och under särskilda förhållanden kan den vara fullt spänningssatt. Ta genast kontakt med oss så vi kan skicka ut en tekniker.

Vid grävjobb – använd ledningskollen.se

Markkablar är nedgrävda och isolerade med ett hölje för att minimera risken för skada. De har vanligtvis – men inte alltid, en markering som ger exempelvis maskinförare och grävande personal en varning innan kabeln träffas och kanske skadas. Om du planerar att uppföra en byggnad eller gräva kan du använda den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen.se. Där kan du få information om det finns markkablar nedgrävda i området.

LÄS OCKSÅ: Vanliga frågor och svar – Fälla träd & gräva

– Byggnader får däremot inte placeras under en kraftledning. Det finns också särskilda regler vad gäller avstånd vid placering av byggnader intill en ledning. Det samma gäller också flaggstänger eller andra typer av höga konstruktioner. Regelverket är lite olika beroende på vad det är för typ av kraftledning. Kontakta oss för att få reda på vad som gäller i ditt fall, säger Jimmy Mattsson.

Drakar och drönare
Foto Jason Blackeye_Unsplash.

Att flyga med drakar i närheten av luftledningar är inte att rekommendera då draklinor kan leda ström. Skulle en draklina ha fastnat i en ledning så ska inte några verktyg eller liknande användas för att få loss den. Kontakta istället oss på Ellevio (eller det elnätsföretag som äger ledningen) som på ett säkert sätt kan avlägsna drake och draklina.

När det gäller drönare ska dessa inte användas inom luftledningens säkerhetszon – det vill säga minst 10 meter från en ledning. Om en drönare fastnat i en luftledning gäller samma rekommendation som vid flygning med drake.

Fiske och jakt

Även fiskelinor och spön kan leda ström vid kontakt med luftledningar så undvik fiske i närheten. För din säkerhets skull bör spö eller lina inte komma inom säkerhetszonen.

Ledningsgata kallas ett område i skogen längs en kraftledning. Tack vare den goda sikten används ibland vissa ledningsgator för jakt. Tänk på att passen ska placeras så att ledningens konstruktioner inte befinner sig i skottlinjen. När det gäller placering av jakttorn rekommenderas samråd med oss på Ellevio eller aktuellt elnätsföretag då höjden kan innebära en risk – både för de i tornet och för driftstörningar om det skulle falla mot ledningen.

Cykling och vinteraktiviteter

Visste du att man kan få en stöt om man cyklar under en luftledning? Eftersom den elektriska strömmen är så liten är stöten ofarlig även om den kan upplevas som obehaglig. Det är oftast i varmt och torrt väder fenomenet uppstår och kan undvikas genom att ha hudkontakt med någon metalldel av cykeln (till exempel tummen på styret) innan man cyklar in under ledningen.

Att åka skoter eller skidor i en ledningsgata kan vara farligt. Snön kan tynga ner ledningar och i en vintrig miljö kan staglinor ibland vara svåra att se. Skoteråkare kommer ofta med hög fart och kan kollidera med stolpar och staglinor. Anlägg därför skoterleder på ett behörigt avstånd från luftledningar, stolpar och stag.

Rent allmänt finns det anledning att vara vaksam på nedfallna ledningar under vintern.
– När vi får stormar eller kraftiga snöoväder med mycket blötsnö kan vi få många träd som faller på våra ledningar. I vissa fall kan det bli så tungt att stolparna knäcks och ledningen faller ner på marken, avslutar Jimmy Mattsson.

Vill du läsa mer? Här finns den informativa broschyren ”Säkerhet nära elektriska ledningar”, utgiven av Energiföretagen Sverige. 

Källa: Energiföretagen Sverige och Svenska Kraftnät
LÄS OCKSÅ: Månadens medarbetare Reijo brinner för elsäkerhet 
LÄS OCKSÅ: ”Varje konsument ska känna till den nya elsäkerhetslagen!”
LÄS OCKSÅ: 10 tips för ett elsäkert hem