Skaraborg fortsätter att satsa på solen

886
Västfastigheter satsar stort på solenergi bland annat i Skövde.
Västfastigheter satsar stort på solenergi bland annat i Skövde.

Solcellsboomen fortsätter i Sverige men det skiljer en del mellan kommunerna. Ellevio har pratat med Kristina Käck, Energi- och miljöchef på Västfastigheter som satsar stort på solenergi bland annat i Skövde.

I Skövde finns en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar, 2 150 kvadratmeter stor på Skaraborgs sjukhusbyggnad. Dessutom har man på sjukhusområdet installerat 7 000 kvadratmeter solceller på taken över parkeringsytorna samt placerat laddstationer på parkeringsplatserna.

– Solcellssatsningen är en del av en större utveckling på sjukhusområdet och ett led i vårt energiarbete, säger Kristina Käck, Energi- och miljöchef på Västfastigheter.
Hon berättar att bakgrunden till fastighetsförvaltningens många solcellssatsningar varit ett beslut som politikerna i Västra Götalandsregionen tog 2011.

– Energiförbrukning i fastighetsbeståndet ska halveras till år 2030 och vi ska bidra med 3 GWh egenproducerad solel till regionens verksamheter. Solelmålet tror vi att vi kommer lyckas med redan nästa år, säger Kristina Käck.

LÄS ÄVEN: Nu blir Skövdes militärer ännu grönare

Kristina Käck, Energi- och miljöchef på Västfastigheter
Kristina Käck, Energi- och miljöchef på Västfastigheter.

Höga krav på energieffektivitet

Västfastigheter äger och förvaltar sjukhusbyggnader, resecentrum, folkhögskolor och naturbruksskolor i hela Västra Götaland. Kristina Käck berättar att man försöker att utnyttja de bästa ytorna som förvaltningen har för att producera solel och förutom det arbetar man även med andra viktiga energibesparande åtgärder.

– När vi bygger nytt ställer vi väldigt höga krav på byggnadens energieffektivitet. Samtidigt pågår arbete i regionen om att bli bättre på att ställa energikrav även vid upphandling av utrustning till vården. Egen solel är en viktig del i satsningen för att minska regionens energianvändning och klimatpåverkan.

LÄS ÄVEN: Skövde kommun satsar på solceller

Miljöbyggnad Guld

Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad, är en annan av Västfastigheters byggnader som nyligen blivit uppmärksammad. Byggnaden har fått en preliminär certifiering för miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta nivån.

– Att en certifiering är preliminär beror på att det tar några år att ”trimma in” en byggnad, så efter några år lämnar man in en verifiering, som visar att huset uppfyller kraven, förklarar Kristina Käck.

Certifieringen utförs av Sweden Green Building Council.

Kraven som ställs på byggnaden är att den ska ha låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. Bra för klimatet och tryggt för alla som vistas i huset.

– Alla våra nya byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad. När det gäller energianvändning är våra egna krav högre än certifieringens vilket ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete i stort. Jag är stolt över att vi arbetar systematiskt och målmedvetet med att öka vår solelsproduktion, att minska energianvändningen och med vårt hållbarhetsarbete i stort, avslutar Kristina Käck.

LÄS ÄVEN: Stort intresse för solceller i Skaraborg