Skuggor stoppar inte solpaneler tack vare optimerare och växelriktare

4216

Tak åt flera olika väderstreck eller skuggor på taket behöver inte vara ett hinder för att anlägga solpaneler. Tack vare optimerare kan du hantera eventuella skuggningsproblem.

Om taket under visa tider på dagen är skuggat av till exempel en skorsten, flaggstång eller ett träd kommer detta hindra att solpanelerna genererar maximal effekt. Det optimala är såklart att inte ha någon skugga alls men ibland går detta inte att påverka.

Solpanelerna seriekopplas vilket innebär att om en solpanel i slingan blir skuggad kan den dra ner effektiviteten på resten av panelerna fast dom är fullt belysta. För att hantera detta kan man välja en växelriktare med tillhörande Optimerare som monteras och kopplas in under varje solpanel. Detta gör att eventuell skuggning endast drabbar den panel som hamnar i skugga och inte påverkar dom andra som belyses fullt. Optimerarna möjliggör även att man kan krama ur lite extra energi från varje panel samt att man kan se vad varje solpanel producerar vilket kan vara en fördel om man vill ha full koll på sin produktion och vid eventuell felsökning.