Smarta elnät ger förändrat energibeteende

978
I studien ingick 154 hushåll i Norra Djurgårdsstaden som fick testa att leva i ett smart hem. Syftet med studien var att förstå hur hushållens energianvändning påverkas av det nya smarta hemmet och vilken roll prissignaler och miljösignaler har för att uppnå ett förändrat energibeteende.

I en studie från Norra Djurgårdsstaden fick 154 hushåll testa att leva i ett smart hem. De medverkande kunde hålla koll på och styra sin energianvändning genom en app. Studien visar att prissignaler är avgörande om hushåll ska lyckas förändra sitt energibeteende.

Studien ingick i forskarprogrammet Smart Energy City och syftet var att förstå hur hushållens energianvändning påverkas av det nya smarta hemmet och vilken roll prissignaler och miljösignaler har för att uppnå ett förändrat energibeteende.

I studien ingick 154 hushåll i Norra Djurgårdsstaden som fick testa att leva i ett smart hem. I det smarta hemmet fanns ett smart elnät och elmätare, smarta vitvaror, termostat, solpaneler på taket och laddstolpar. Allt styrdes med en digital app där hushållen genom en kontrollpanel kunde få koll på och styra sin energianvändning.

Läs också: Guide: Rätt belysning i alla rum

Prissignaler mest betydelsefulla

Hushållen delades in i två grupper. Den ena gruppen fick information om CO2-utsläpp. Den andra fick tipset att styra elanvändningen till tidpunkter på dygnet då efterfrågan, och därmed även priset, är lägre.

Resultatet från studien visade att prissignaler har störst betydelse för att påverka hushållens energianvändning. I den gruppen minskade energiförbrukningen med 13 procent. I gruppen som bara fick information om CO2-utsläpp var minskningen lägre, 7 procent.

Smarta mätare för ett förändrat energibeteende

Med start 2020 kommer Ellevio att börja installera smarta elmätare hos sina nära 960 000 kunder. Mätarna kommer att ge kunderna möjligheter att koppla på nya energitjänster och styra sin elanvändning.

– De nya smarta mätarna är ett viktigt steg för ett förändrat energibeteende. Hur hushållen ska jämna ut sin elförbrukning över tid är en klimatpolitisk nyckelfråga. Elproduktionen blir mer väderkänslig när andelen el från förnyelsebara källor som sol och vind ökar samtidigt som kapaciteten i elnäten i storstadsregionerna är ansträngd, säger Anna-Carin Joelsson, IT-chef på Ellevio.

Så mycket kan du spara på lågenergilampor

Fakta

Bakom forskningsprogrammet Smart Energy City står Fortum, Ellevio, ABB, Ericsson, Electrolux, Energimyndigheten och KTH.

Källa: Ellevio