Solceller på alla nybyggda bostäder i Kalifornien

543
Solpaneler installerade på hustak i San Francisco bay area.

Kalifornien har som första amerikansk delstat beslutat att alla nybyggda villor och flerbostadshus ska utrustas med solceller.
– Det är ett steg i rätt riktning för att få ner våra växthusgasutsläpp, säger Andrew McAllister på Kaliforniens energikommission.

I USA kommer en övervägande del av landets el från värmekraft, vilket inkluderar kolkraft och värmeverk. Dessa drivs med fossila bränslen som naturgas och olja. Fossila bränslen är i sin tur den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar.

En amerikansk delstat som jobbar aktivt för att minska utsläppen känd är Kalifornien. Delstaten, som bland annat har världens strängaste utsläppskrav på bilar, fortsätter nu kampen för ett mer hållbart samhälle. Som första amerikansk delstat ställer Kalifornien krav på att alla nybyggda hus ska förses med solceller. Det innebär att alla villor och flerbostadshus på upp till tre våningar som byggs efter 2020 måste utrustas med solceller på taket.

Det finns dock några få undantag. Om huset har för liten takyta eller står i ett läge där taket skuggas av kringliggande träd eller byggnader undantas det från reglerna. Detta för att solcellerna inte skulle bli tillräckligt effektiva.

Långsiktig besparing

Kaliforniens energikommission uppskattar att kostnaden för att utrusta ett enfamiljshus med solceller är ungefär 9 500 dollar. Men å andra sidan hävdar kommissionen att familjerna kommer att spara in det dubbla, minst 19 000 dollar, i energikostnader på 30 år.

I beslutet har kommissionen näringslivet med sig men det finns ett motstånd bland republikaner i Kaliforniens lagstiftande församling. De menar att solcellskravet driver upp bostadspriserna och gör delstaten för dyr att bo i.

Normaliserar användning av solenergi

Men Abigail Ross Hopper, vd för den icke vinstdrivande organisationen Solar Energy Industries Association (SEIA), är nöjd. Hon menar att det nya byggkravet kommer att normalisera användningen av solenergi. I nuläget är ungefär 20 procent av alla enfamiljshus i staten konstruerade för att kunna använda solens kapacitet. Med den nya regleringen kommer den siffran att öka kraftigt.

– 100 000 kunder årligen kommer att betrakta solceller som en lika naturlig del av sitt husköp som en ytterdörr eller ett ventilationssystem, säger Abigail Ross Hopper.

Källa: nyteknik.se, etc.se och aftonbladet.se.