Solceller uppåt väggarna på Stockholms energisnålaste hus

1460
Husen i Norra Djurgårdsstaden är byggda utifrån de allra senaste miljötekniska lösningar. Solcellerna på fasadvägg och tak upptar en yta på 730 kvadratmeter och väntas generera mer än 85 000 kWh per år. Foto: Holy.

I ett energismart bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden går design och teknik hand i hand. Här hjälper bland annat solceller på både väggar och tak två plusenergihus med 43 lägenheter att generera mer energi än de gör av med.

År 2014 utlyste Stockholm stad en tävling om bästa projektidé för miljöriktigt byggande och boende i Norra Djurgårdsstaden. Ett av grundkraven var att bidragen skulle gestalta hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Tävlingen vanns av Stockholmshem vars projekt premierades för sitt ”helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

Läs också: Familjen Ridderstedt skaffade solpaneler för miljöns skull

Fem år senare står nu stadens mest energisnåla flerfamiljshus färdiga i kvarteret Backåkra i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Det här är det senaste resultatet i ett tioårigt arbete med att utveckla vårt hållbara byggande. De system inom energisnålt byggande som vi har testat tidigare har här kombinerats i en ny helhetslösning, säger Björn Ljung, styrelseordförande i Stockholmshem, i ett pressmeddelande.

Husens arkitektur samspelar med den tekniska funktionen. Foto: Holy.

Husen är byggda utifrån de allra senaste miljötekniska lösningar. Solcellerna på fasadvägg och tak upptar en yta på 730 kvadratmeter och väntas generera mer än 85 000 kWh per år. Energi som i sin tur täcker behovet av varmvatten, värme och fastighetsel samt ger ett överskott som skickas vidare i Ellevios elnätet. Plusenergihusen har även bergvärme, återvinning av matavfall till biogas samt ett extra bra klimatskal – bland annat välisolerade fönster och väggar.

Arkitektur i framkant

I bostadsprojektet samspelar funktion och design på ett avgörande sätt. Bakom husens formgivning står arkitektbyrån DinellJohansson.

– Taknockarna har vridits för att ge rakt södervända takytor, optimerade för att fånga solenergi. Formen följer funktionen och blir intresseväckande på köpet. Inglasade verandor löper längs hela lägenheten med utgång från varje rum. Förebilden är den traditionella bostaden i vårt klimat där ouppvärmda utrymmen ger utökad boendeyta under den varmare delen av året – klimatsmart, säger Morten Johansson på DinellJohansson.

Läs också: Snart kan du köpa solceller på Ikea

Uppmuntras till hållbar livsstil

Förutom gemensamma odlingslotter finns även ekfat fyllda med jord på varje balkong. Detta för att uppmuntra de boende till en hållbar livsstil. Hyresgästerna kan även gå på inspirationsföreläsningar om återanvändning och balkongodling.

Är du mer nyfiken på hur husen ser ut hittar du en film här.

Källa: Stockholmshem

Fakta: Exempel på husens miljötekniska lösningar

* Husen är förberedda för och kan kompletteras med tysta, mindre vindkraftverk vid husnocken.
* Bergvärme säsongslagrar energi via överskottsvärme från växelriktare till solceller.
* FTX ventilationssystem återvinner frånluftens värme med upp till cirka 85 procent och bidrar till bättre inomhusluft. Effektiva filter rensar föroreningar, damm och pollen.
* Snålspolande kranar i kök och badrum samt dusch istället för badkar sparar både varmvatten (energi) och färskvatten.
* Spillvattenvärmeväxlare – återvinner värme från duschar, avloppsvatten med mera och förvärmer inkommande kallvatten.
* Avfallskvarn för biologiskt köksavfall med separat avlopp för effektivare produktion av biogas.
* Kvarteret har en sopsugsanläggning för tidningar, restavfall och plast. Härifrån transporteras avfallet under marken vilket betyder färre tunga fordon i området.
* Husen har många mätare, bland annat rumstemperaturmätare i alla lägenheter för att kunna optimera driften för ett energisnålt hus.