Tema: Solceller

Solceller – världens snabbast växande energikälla

Från att vara en liten nischmarknad i början av 2000-talet är nu solceller den snabbast växande energikällan globalt. Kina och Indien satsar på enorma solcellsparker men i framtiden kan ännu mer solel komma från hustaken. En uppstickare är Chile som har optimala förutsättningar för solkraft.

Det var efter att Tyskland infört sina inmatningstariffer år 2004 som startskottet gick för en snabb och stark utveckling av solceller. Tarifferna garanterade en fast ersättning per producerad kWh under 20 år för den el som skickades tillbaka till elnätet. Detta system skapade den första stora kommersiella marknaden för solceller och sedan dess har där Tyskland fått många efterföljare.

Kina är världsledande

På flera håll i världen är solel idag det billigaste energislaget när ny elproduktion ska byggas. Både marknadstillväxten och prisnedgången ser ut att fortsätta under de kommande åren.

Globalt sett är Kina numera den klart största producenten av solenergi. Landet har gått om Tyskland och leder också ligan över de nationer som bygger ut solkraften mest. Enorma solcellsanläggningar konstrueras på löpande band – även i avlägsna delar av landet. Kinas regering har satt som mål att 20 procent av elproduktionen ska komma från sol 2030.

Läs också: Kina producerar mest solenergi i världen

Att priset på solceller har sjunkit de senaste åren är en pådrivande kraft bakom utbyggnaden av jättesolcellsparkerna. Att underhåll, övervakning och investeringar i elöverföring är mer effektivt vid storskalighet är andra orsaker. Om man ser till situationen i exempelvis Indien är ett viktigt argument att stora projekt förenklar tillståndsprocessen, jämfört med att bygga ut i samma takt i många små projekt.

Solcellsparker växer fram i Indien

Fram till 2019 planerar regeringen i Indien att bygga 25 solcellsparker med en sammanlagd installerad effekt på 20 000 MW (Megawatt). Enligt den nationella solplanen ska parkerna byggas i ökenartade områden och intill motorvägar, med andra ord ytor som inte används till odling. Då de gigantiska solcellsparkerna tar mycket mark i anspråk hamnar de ofta på platser där inte så många människor bor. Vilket i sig även kräver en stor utbyggnad av överföringskapacitet.

Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers, ser att framväxten av mycket stora solcellsparker i delar av världen kommer att behövas, vid sidan av alla andra former av förnybar elproduktion.

– Om vi ska lösa klimatfrågan och få el till alla som vill och behöver det kommer vi att behöva alla lösningar och energislag. Det innebär utmaningar, säger han till Ny Teknik.

Förutom utbyggnaden av jättesolparker spås även marknaden för solpaneler på hustak att växa globalt.

– Den marknaden kan bli större än solcellsparker. Det är lättare att integrera distribuerad elproduktion, som alltså sitter på folks tak. Där kan betalningsviljan för energilager bli större än i solparker, samt att solcellerna inte behöver någon extra yta, säger Filip Johnsson.

Läs också: Indien satsar stort på solkraft

Solpaneler på presidentpalatset
Test av solceller i Atacamaöknen.

Chile är ett annat land med optimala förutsättningar för solkraft och här växer solenergin så det knakar. I världens äldsta och torraste öken, Atacamaöknen i Norra Chile, finns platser där det inte har regnat på hundratals år. Här ligger en forskningsstation där den senaste tekniken inom solenergi testas. Med extremt hög solstrålning och relativt låga temperaturer skapas unika förutsättningar.

Chiles snabba tillväxt av solenergi märks även i maktens centrum. Den nuvarande regeringen har täckt 100 offentliga byggnader med solpaneler där det senaste tillskottet är presidentpalatset självt, El Palacio de La Moneda.

– Vi är mitt i en energirevolution. Och i det chilenska fallet har tillväxten av solenergi skett helt utan subventioner, bara med hjälp av tydliga signaler till marknaden, säger energiminister Andrés Rebolledo till svt.se.

Världens största solcellsparker

Installerad effekt

Tenger Desert Solar Park, Kina 1500 MW
Datong, Kina 1000 MW
Kurnool Ultra Mega Solar Park, Indien 1000 MW
Longyangxia Dam Solar Park, Kina 850 MW
Kamuthi Solar Power Project, Indien 648 MW
Solar Star 1 och 2, USA 579 MW
Copper Mountain Solar Facility, USA 552 MW
Topaz Solar Form, USA 550 MW
Desert Sunlights Solar Form, USA 550 MW
Huanghe Hydropower Golmud Solar Park, Kina 500 MW

 

Fakta: Planerade eller påbörjade stora solcellsparker

Dubai: Mohammad bin Rashid Al Maktoum Solar Park, 5000 MW
Egypten: Benban Solar Park, 1800 MW
Marocko: Noor Power Station (Koncentrerande solfångare, en annan teknik än i solcellspaneler) 580 MW

 

Fakta: Nordens största solcellsparker

Danmark och Sverige har de två största solparkerna i Norden. På västra Själland i Danmark, vid Lerchenborgs gods, ligger en solcellspark med en yta på 800 000 kvadratmeter och en installerad effekt på 61 MW. Sveriges största solcellspark heter Solsidan och ligger i Varberg. Den har en installerad toppeffekt på 2,7 MW och täcker 60 000 kvadratmeter mark intill motorvägen E6.

Källor: Nyteknik.se, svt.se, energivarlden.se, svensksolenergi.se

Guide: Solceller

Solceller: Intervjuer

Läs mer