Stockholm storsatsar på elbussar

1555
Inom de närmaste åren, är målet att 200 elektrifierade bussar ska rulla på gatorna runt om i länet. Bilden visar en elhybridbuss i Södertälje.

I februari fattade Trafiknämnden ett beslut som innebär att Stockholm kommer att inleda Sveriges största satsning på elbussar. Beslutet grundar sig i kravet från ledande politiker att majoriteten av SL:s bussar ska vara eldrivna inom tio år.

Enligt regionens nya upphandlingskrav måste de bussbolag som vill köra kollektivtrafik i framtiden i Stockholms län ha ett visst antal eldrivna fordon i sin flotta för att få skriva kontrakt med SL.

– I ett första steg handlar det om 200 elektrifierade bussar som de närmaste åren ska börja rulla på gatorna runt om i länet, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons, trafikregionråd (M) till svt.se.

Samarbete krävs

För att nå SL:s mål krävs det att flera parter samarbetar. Elbranschen måste se till att det finns ett starkt elnät, som klarar av att många bussar laddas samtidigt på samma plats. Fastighetsägarna behöver engagera sig när det ska byggas nya laddstationer på allmän plats.

– Kommunerna är ofta positiva till att bistå med mark. Men om en ny laddstation innebär att till exempel parkeringsplatser försvinner, så kommer säkert andra grupper i samhället att ha synpunkter, säger Karl Orton, teknisk chef på Keolis till svt.se.

Norrtälje först ut

Helt elektrifierad busstrafik introducerades redan i höstas i Norrtälje. I sommar står Märsta i Sigtuna på tur att få fem elbussar och därefter är det dags för Huddinge, Botkyrka och andra platser i Söderort.

Senare i år ska även busstrafiken i Stockholms innerstad upphandlas och där är målet att 100 eldrivna bussar ska börja rulla i stadstrafiken år 2022.

Tidsplan för införande av elbussar

2018: Norrtälje blev första tätorten i Sverige med helt eldrivna bussar.
2019: 30 nya elbussar sätts in i Märsta, Sigtuna, Järfälla och Vega i Haninge.
2021: 70 elbussar sätts in i Huddinge, Botkyrka och andra platser i Söderort.
2022: Start för elbussar i Stockholms innerstad. 100 fordon rullas successivt ut.
2030: Målet är att 700 – 1500 bussar kommer att vara eldrivna, med andra ord den största delen av SL:s bussflotta.
Källor: svt.se

Mer information hittar du på region Stockholms hemsida Sll.se