Stockholms idrottsverksamhet blir grönare

1855
Stockholms idrottsverksamhet ska bli mer hållbar.

Stockholms idrottsverksamhet ska bli mer hållbar. I stadens nya miljöprogram framgår det att Stockholm ska vara världsledande i det globala klimatarbetet och det berör även idrottsverksamheten.

När idrottsnämnden för en tid sedan antog en ny miljö- och klimatplan för perioden 2020-2023 presenterades ett antal åtgärder. Med åtgärderna som finns i planen förväntas idrottsförvaltningens energianvändning sänkas med 10 procent medan årsproduktionen av förnyelsebar energi förväntas att öka med 300 procent fram till 2023, skriver energinyheter.se.
Åtgärderna i planen beräknas att generera ett minskat koldioxidutsläpp med 2000 ton från idrottsverksamheten till och med år 2023.

LÄS ÄVEN: Så hjälpte Stockholm andra städer att bli klimatsmarta

Miljöåtgärder

För att minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten kommer flera åtgärder att sättas in, som exempelvis effektivare energianvändning, miljöanpassning av vägtrafik och bättre hantering av avfall, plast och kemikalier.

Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

– Till exempel kommer vi att installera solceller på våra idrottsanläggningar, övergå till eldrivna fordon och maskiner, och installera ännu fler båtbottentvättar. Vi kommer också fortsätta arbetet för att minska mikroplaster i våra konstgräsplaner och förhindra granulat från att rinna ut i Stockholms vatten, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Källa: energinyheter.se