Stor ökning för nätanslutna solcellsanläggningar

2095
I Sverige installerades nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Även på Ellevio kan man se en markant ökning på nätanslutna solcellsanläggningar det senaste året.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 66 procent mellan 2017 och 2018 visar ny statistik från Energimyndigheten. Och på Ellevio är ökningen hela 120 procent bara det senaste året!

I Sverige installerades nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Totala antalet anläggningar uppgår till nästan 25 500 vilket är en ökning med drygt 66 procent jämfört med 2017, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Störst ökning skedde i Värmland, där låg ökningen på 85 procent.

– Vi ser att anläggningar med en installerad effekt över 1 000 kW växte mycket under 2018 både i antal och installerad effekt. De största anläggningar har mer än dubblats jämfört med 2017 – från knappt 8 MW till över 17 MW, säger statistiker Jeffrey Berard på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Läs också: Allt fler producerar sin egen el

Ellevio ökar stort

Emma Thorsén, chef för kundrelationer på Ellevio, ger några generella anledningar till ökningen.

– Det beror på flera faktorer, bland annat på ett högre pris på el, subventioner, billigare solceller, trender mot förnybar energi, ökad medvetenhet och insikt om att vi måste göra något för miljön samt inspiration från grannar som redan har solceller.

Läs också: Tema Solceller: Massor av matnyttig information

Även på Ellevio kan man se en markant ökning på nätanslutna solcellsanläggningar det senaste året. Hela 120 procent berättar Emma Thorsén.

– Varför intresset bland Ellevios kunder är ännu större än i andra områden är svårt att säga, men vi har väldigt många villakunder, är aktiva i frågan och deltar i olika sammanhang som mässor och kundträffar. Vi har också en bra hemsida med tydlig information, inte bara för kunderna utan även för installatörer och elektriker som gör elarbeten åt våra kunder. Vi förbereder oss också för en ökad efterfrågan genom att bredda vår organisation ytterligare, samt förbättrar ständigt vår information till installatörer, leverantörer och slutkunder, menar Emma Thorsén.

Läs också: Ny solelportal från Energimyndigheten

Fakta – Om statistiken

Statistiken över nätanslutna solcellsanläggningar hittar du på Energimyndighetens webbplats. Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Källa: Energimyndigheten