Stort intresse för solceller i Skaraborg

966
En bidragande faktor till antalet installationer ökar är det stöd som regeringen avsätter för installation av solfångare och solcellspaneler.

Fler och fler svenskar väljer att installera solceller på sitt tak. Även i Skövde pekar trenden skarpt uppåt och antalet ansökningar har mer än fördubblats på ett drygt halvår.

I Västra Götaland mottog Länsstyrelsen, under hela förra året, sammanlagt 971 ansökningar om bidrag till anläggningar. Sista juli i år hade redan 1 516 nya anmälningar inkommit. Från Skövde har antalet ansökningar mer än fördubblats på bara ett drygt halvår. Det är villaägare som står för den största delen av ansökningarna, men även bland företag finns en vilja att investera i solcellsanläggningar.

En bidragande faktor till trenden är det stöd för installation av solfångare och solcellspaneler som regeringen avsätter. Detta stöd, som nyligen har ökat, riktar sig till såväl företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Sedan den första augusti i år har även processen förenklats avsevärt och nu behövs i stort sett inget bygglov. Men det kan ändå vara bra att ta det säkra före det osäkra och kontakta kommunens bygglovsavdelning före installation.

– Vi får se om de ändrade reglerna gör att vi får ytterligare ökad inströmning av ansökningar nu när det blir enklare. Och det blir spännande att se om det varma vädret i sommar också påverkat intresset, säger Sandra Avramovic, handläggare på Länsstyrelsen, till skaraborgslanstidning.se.

Fakta: Solcellskunder i Ellevios nät

Den totala produktionen av solel i Ellevios elnät är 12 200 000 kWh (baserad på de 12 senaste månaderna), efter att kunderna själva har använt merparten av den producerade elen. Detta motsvarar elanvändningen i ca 600 villor. Här hittar du en länk till solelstoppen bland Ellevios kunder.