Stort intresse för vindkraftsprojekt

950

Det finns ett stort intresse för nya forsknings- och innovationsprojekt inom vindkraft. Det visade 2017 års utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet VindEl från Energimyndigheten.

Energimyndigheten har beslutat att ge 17 nya forsknings- och innovationsprojekt stöd på sammanlagt 54 miljoner. Projekten handlar om hur vindkraften ska bidra till att utgöra en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen.

Energimyndighetens strategi för vindkraft prioriterar tre områden: vindkraft för svenska förhållanden, hållbarhet, samt integration i elsystemet.

– Projekt som berör området integration i elsystemet hade stor framgång i utlysningen. Det är ett väldigt viktigt område där mer kunskap, kompetens och lösningar behövs för att möjliggöra en effektiv integration av stora mängder ny vindkraft i elsystemet, berättar Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.

Hållbar vindkraftsutbyggnad

Flera nya projekt kommer också starta inom hållbarhet som är ett nytt forskningsområde inom VindEl-programmet.

VindEL-programmet är ett forskningsprogram inriktat på att lösa de behov som finns i Sverige för en hållbar vindkraftsutbyggnad, och samtidigt ta vara på möjligheterna till näringslivsutveckling. Utlysningen 2017 var riktad både mot behovsdrivna akademiska projekt och mot företagsdrivna utvecklingsprojekt.

– Det finns många exempel på spännande företagsdrivna projekt och det är roligt att vi kan bidra till att stötta flera av dessa genom denna satsning, säger Sara Bargi chef för enheten för hållbar el.

källa: Energimyndigheten