Strålande siffror för Stockholmshems solcellsprojekt

1620
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för solcellsutbyggnaden, på Stockholmshems näst största solcellsanläggning i Årstadal.
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för solcellsutbyggnaden, på Stockholmshems näst största solcellsanläggning i Årstadal.

I början gick det lite trögt men sen vände det – ordentligt. Under 2019 producerade Stockholmshem 300 Megawattimmar solel. Det räcker till att köra en elbil 150 000 mil – 38 varv runt jorden!

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag, med 398 fastigheter och 55 000 boende. För två år sedan hade man fem solcellsanläggningar. Idag har man 20 och solenergiproduktionen har ökat med 167 procent.
Med årets och nästa års projekt beräknas den kommande produktionen att öka med 600 procent jämfört med 2018.

– Då satte vi målet att år 2040 skulle 10 procent av vår elförbrukning komma från solel. I dagsläget ligger det på 0,5 procent. Det innebär ett ökat fokus på solceller, bland annat måste alla ny- och ombyggnadsprojekt ta med solcellsinstallation i beräkningen, säger Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Ökat intresse för passivhus

Stockholms första flerfamiljshus med plusenergistandard är störst av alla anläggningar just nu med 730 kvm solceller på tak och väggar. Husen ligger i Norra Djurgårdsstaden.
Stockholms första flerfamiljshus med plusenergistandard är störst av alla anläggningar just nu med 730 kvm solceller på tak och väggar. Husen ligger i Norra Djurgårdsstaden.

Hus med bäst förutsättningar vinner

Med hjälp av en priolista bestämmer Stockholmshem vilka tak som ska få solceller. Hus som har störst potential utifrån takyta, livslängd, läge och elförbrukning vinner solcellskampen.

– En stor del av taket måste vara fritt så att Räddningstjänsten har åtkomst vid brand, taken ska vara vinklade mot söder, hålla i trettio år och ha rena ytor. Vid ny- och ombyggnation är det betydligt enklare nu när energifrågan är med från början, berättar Gösta Jansson.

LÄS ÄVEN: Solceller uppåt väggarna på Stockholms energisnålaste hus

Lönsamt utan bidrag

Förutom att vara bra för miljön har solcellsprojekten även visat sig vara lönsamma, vilket tidigare inte varit självklart om man inte fått bidrag.

– I takt med att material blivit billigare och fler aktörer vill in på marknaden, går det idag att få lönsamhet också utan bidrag. Ny upphandlingsstrategi med större volymer i stället för att handla upp enskilda och mindre anläggningar och kunniga projektledare är också avgörande, menar Gösta Jansson.
Mona Norbäck heter Stockholmshems nytillsatta energichef. Hennes mål är att se en fortsatt framtida ökning av solceller samt en smartare styrning av fastighetsbeståndet.
– Det är ett arbete som vi gör bäst tillsammans, både inom enheten och med alla andra på Stockholmshem. Vi jobbar aktivt med solceller och har funnit lönsamhet i det. Nu vill vi öka takten ytterligare, säger Mona Norbäck till Fastighetsnytt.

– Vi vill vara ledande i solcellsfrågan bland de kommunala bostadsbolagen. Vi behöver inte vara bäst, men vill vara med och driva på utvecklingen, sammanfattar hon.

LÄS ÄVEN: Allt du behöver veta om solceller