Blixt – en smart digital brytare för effektivare elanvändning i bostäder

3256

Hallå där…
Charlotta Holmqvist,  grundare av Blixt, som tävlar med en smart digital brytare för effektivare elanvändning i bostäder.

Hallå där Charlotta – ska vi börja med dig själv, vad som driver dig och hur det kom sig att du hamnade på Blixt?

– Ja, i mitt fall handlar det om ett typexempel på hur det ena leder till det andra. Jag har varit entreprenör i 20 år och arbetat mycket med investeringar i olika projekt. Bland det roligaste jag vet är att bygga något från idé till genomförande till att folk faktiskt börjar använda det. Jag går igång på att hela tiden lära mig nya saker, och med tiden har jag känt att jag ville försöka inrikta mitt arbete på att göra något viktigt. Jag tycker att det är viktigt att det jag gör har ett syfte, och klimatfrågorna betyder mycket för mig.

Blixt Panel är….ett digitalt proppskåp? Kan du beskriva vad tanken är?

– I varje hus med el finns det ett elskåp, där strömmen kommer in. Varje elcentral måste ha en säkerhetsfunktion som bryter strömmen om något går fel för att skydda mot värre följder. Under 150 år har säkerhetsfunktionen varit en mekanisk brytare med koppartrådar – av någon anledning är just detta sist att digitaliseras i samhället!

Charlotta Holmquist är en av grundarna till startup-företaget Blixt.

Men med vår innovation för vi in digitala lösningar som både ökar säkerheten och ger oss en massa viktig information om hur elen används, när den används, och så vidare. På så sätt kan vi använda el mycket mer effektivt, planera laster, få in mer miljövänlig energi, och el- och nätbolagen kan hjälpa sina kunder att förbruka el när det är som smartast och mest gynnsamt.

Vad är det med er innovation som gör dig så entusiastisk?

– Det är väl vad sådan här teknik faktiskt kan göra. För det här är bara början. Tekniken vi tagit fram kan användas för så otroligt många olika saker, det är bara fantasin som sätter gränser för vad tekniken kan användas till. Det gäller inte minst att minska klimatpåverkan. Vi kan inte lösa hela klimatfrågan, men vi kan bli en viktig pusselbit!

Det låter som att er innovation mest angår privatpersoner, och kanske oftast folk som bor i hus?

– Våra kunder är i första hand andra företag, som i sin tur hjälper sina kunder och elkonsumenter. Och till en början handlar dessa i första hand om hushåll och privatpersoner. Men grundtekniken kan användas för att utveckla alla typer av andra typer av brytare – högspänningsbrytare, jordfelsbrytare, behov som finns på helt andra platser där man använder el i samhället. På sikt kommer den här tekniken att bli viktig i till exempel fartyg, datahallar, industrier och överallt där brytare har en funktion. Men i första vändan börjar vi med hushåll och bostäder.

Vad ska folk göra med all den här informationen som Blixt Panel gör tillgänglig?

– Det handlar inte om att folk ska få en massa information som de måste agera på, utan att om att automatisera energiförbrukningen. Göra vårt sätt att förbruka och hantera el automatiskt bättre. Sedan är ju en viktig aspekt att Blixt Panel skapar ett sätt att hantera införseln av förnybar energi som i sin natur är svårare att hantera och planera, eftersom elproduktionen är beroende av väder och vind. För elbolagens del är detta ett steg i att digitalisera nätet, och att hjälpa energibolagen hjälpa sina kunder.

Om vi lyfter blicken till det lite större perspektivet – vad tror du är den viktigaste utmaningen i dagens energisystem ur ett klimatperspektiv?

– En stor utmaning är att vi har ett föråldrat elnät som är byggt efter gamla principer, som inte är byggt eller anpassat för så mycket förnybar energi som vi tillför till systemet idag, eller för den delen hur vi konsumerar el idag. Hela kartan har ju ritats om: förr handlade det om en elfabrik, en lina och en massa hus. Men den där centrala punkten, fabriken, har idag blivit ett myller av produktionsanläggningar, många nya elförbrukare, uppkopplade hjälpmedel, laddbara bilar med mera. Vi producerar och skickar el fram och tillbaka, men där konsumenterna får ta del av elen och kan börja använda den lämnar vi dem på egen hand. Det måste förändras. Vi behöver modernisera och digitalisera ett föråldrat elsystem, och där tror jag att Blixt panel spelar en jätteviktig roll. Det hjälper till att koppla upp och styra även i nätets utkanter.

LÄS MER: blixt.tech

SE FILMEN: Charlotta presenterar Blixt bidrag.