Svenska innovationer får miljöutmärkelse

424
Samma kran – 50 gånger mindre vatten av Altered (Sverige) 

Ett munstycke till kranen som sparar upp till 98 procent av vattnet och en helautomatisk service som ger en jämnare och mer ekonomisk uppvärmning. Detta är två svenska innovationer som fått den prestigefulla utmärkelsen Climate Solver Nordic 2018.

Det är Världsnaturfonden som för tionde gången delar ut priset Climate Solver. En utmärkelse som har utvecklats för att stärka utvecklingen av teknik och affärsmodeller som kan minska koldioxidutsläppen och/eller öka energitillgången till de fattiga i världen.

– Ett av våra mål med Climate Solver är att söka efter banbrytande transformativa innovationer i tidigt skede, som redan är tillgängliga. De kan ha en stor positiv påverkan på utsläpp och energitillgång de närmaste tio åren. För att uppfylla *Parisavtalet och minska utsläppen behöver vi dessa små bolags innovationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF i Sverige.

Stort klimatvärde

Två av de fem innovationer som i år vinner priset är utvecklade av svenska företag. En av dem är företaget Altered som har uppfunnit ett nytt kranmunstycke som minskar vattenflödet väsentligt – vattenbesparingen är upp till 98 procent.

Altered jobbar med klimatanpassning och företaget har startat ett projekt med att installera det nya kranmunstycket i Kapstaden. Där finns ett mål att reducera det dagliga vattenanvändandet med 50 liter per person på grund av rådande vattenbrist.

Spillvärme blir el

Det andra svenska företaget heter Againity och deras teknik går ut på att omvandla lågtempererad spillvärme till el.

– Againitys unika bidrag är att det ser till att den spillda energin från industrin används. Teknik som konkurrenskraftigt kan göra spillvärme till el bidrar med stor klimatnytta. Speciellt då energianvändningen i den sektorn är så pass stor, säger Stefan Henningsson, ansvarig för Climate Solver på WWF, till Nyteknik.se.

De övriga pristagarna är finska bolag vars innovationer berör vindkraft för stora fartyg, elbilsladdning som integrerad fastighetsjänst och energibesparingar genom helautomatisk temperaturreglering på rumsnivå.

100 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp

De vinnande innovationerna har, enligt Världsnaturfondens beräkningar, en potential att minska koldioxidutsläppen med mer än 100 miljoner ton varje år. Detta är nästan lika mycket som de två länderna släpper ut tillsammans inom sina landgränser.

– Mer än 1,5 miljarder människor lever idag i områden med vattenbrist. Denna utmaning kan vi inte klara av med en enda universallösning. Men vi ville bidra med något. Att bli utnämnd till WWF Climate Solver är extremt värdefullt och vi hoppas att det kommer ge uppmärksamhet till situationen som helhet men också för våra produkter, säger Johan Nihlén, VD för Altered, Sverige.

Fakta: De 5 vinnande innovationerna
  • El från lågtempererad industriell spillvärme av Againity (Sverige)
  • Samma kran – 50 gånger mindre vatten av Altered (Sverige)
  • Energibesparingar genom helautomatisk temperaturreglering på rumsnivå Fourdeg (Finland)
  • Vindkraft för stora fartyg av Norsepower (Finland)
  • Elbilsladdning som integrerad fastighetsjänst av Parking Energy (Finland)

* Parisavtalet är det klimatavtal som världens länder enades om i december 2015. Det binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020.

Källa: wwf.se, va.se

Pia – här finns bilder:

http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1740560-tva-svenska-innovationer-bland-wwfs-climate-solver-nordic-2018