Svenska innovationsföretag till Indien

510

Energimyndighetens projekt ISIA* har sedan starten för några år sedan utmynnat i ett flertal samarbeten mellan Indien och svenska innovationsföretag.

Samtidigt som Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Sverige i april i år åkte 12 svenska innovationsföretag till Indien för att presentera sina lösningar för utveckling av energisystemet.

ISIA-programmet startade 2013 och hittills har mer än 30 svenska företagit deltagit i det och mer än hälften är fortfarande verksamma på egen hand, efter introduktionsprocessen på 1,5 år. Varje år anordnas två kontaktresor och under 2018 kommer 12 nya företag att introduceras på den indiska marknaden.

Kriterierna för vilka företag som väljs ut till programmet handlar huvudsakligen om att presentera en innovation som har en möjlighet att expandera på en internationell marknad. Framför allt ska tekniken vara relevant för indiska förhållanden.

Svenska energiinnovationer

Tata Power DDL är ett av de indiska företag som visat intresse för några av de svenska innovationsföretagen.

Nyligen tecknade TATA Power DDL avtal med Swedish Neutral som fokuserar på säkerhet i elsystemet. Man har också gått vidare med Aili Innovation i ett samarbetsprojekt riktat till de över 200 miljoner indier som lever på småjordbruk utan elförsörjning långt utanför Indiens megastäder.

Aili Innovation har, baserat på en helsvensk uppfinning, utvecklat en energieffektiv vattenpump som med en kvadratmeter solceller både kan pumpa 24 kubikmeter vatten per dygn och förse en familj med el för mindre hushållsbehov som belysning, fläktar, telefoner och till och med ett mindre kylskåp.

*ISIA = India-Sweden Innovations’ Accelerator

FAKTA

Det svensk-indiska energisamarbetet startade 2009 då Energimyndigheten tog initiativ till en sektorsinriktad insats med fokus på energiutvinning av avfall. Idag finns ett flertal samarbetsavtal mellan Sverige och Indien som berör vetenskap och teknikutveckling, miljö och framför allt ny och förnybar energi. Programmet ISIA är ett initiativ av Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden och Confederation of Indian Industries (CII).