Svenskarna väljer hållbarhet före konst

391
Svenskarna vill att framtidens städer ska vara grönare och mer hållbara. Gärna med en trädgård på hustaket.

76 procent av svenskarna vill se fler solceller på Sveriges byggnader. Trädgårdar på taken och vindturbiner som generar energi hamnar också̊ högt. Men bara 11 procent vill se fler konstverk på byggnaderna. Detta enligt undersökningen Samhällsbarometern 2018.

Samhällsbarometern är en undersökning som görs av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och utförs av Kantar Sifo. 2018 års upplaga visar att svenskarna prioriterar hållbarhet och grönska högst när det kommer till utveckling av Sveriges städer.

Till exempel är fyra av 10 svenskar övertygade om att självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar kommer att bli allt vanligare.

– Svenskarna är tydliga med att framtidens städer ska vara grönare och mer hållbara. Det ligger också i linje med hur vi ser på utvecklingen. Ett ökat fokus på hållbarhet i kombination med teknikutveckling och delningsekonomi kommer att möjliggöra en grön omställning i våra städer och på lång sikt kommer vi ha möjlighet att frigöra ytor som idag upptas av parkerade bilar, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang.

Mer träd och grönska efterfrågas

En stor andel av svenskarna, hela 70 procent, efterfrågar mer träd och grönska i Sveriges städer. Många (närmare hälften) vill också se fler parker, lekplatser och cykelvägar. 36 procent av de svarande tycker att en större del av trafiken bör beläggas under marken. Men bara elva procent önskar mer konst på byggnaderna.

Andra trender i undersökningen är intresset för teknikanpassade stadsmiljöer, gator med mindre trafik och förarlösa fordon. Detta i takt med att snabba leveranser av produkter beställda online blir allt viktigare. Kanske att produkter i framtiden kan levereras med hjälp av självkörande eldrivna fordon, så kallade poddar. Det tror i alla fall 38 procent av svenskarna. Men alla är inte lika övertygade om att teknikutvecklingen går den vägen. I Gävleborg anser bara var fjärde person att självkörande poddar är framtiden. Uppsalabor å andra sidan är den grupp som tror mest på poddar – här är motsvarande siffra 44 procent.

Läs hela rapporten här

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.