Sverige behöver fler laddplatser – hur löser vi det?

2216

Elbilarna blir alltfler och Sveriges elektrifierade fordonsflotta består nu av 250 000 fordon och närmar sig laddhybriden i nyförsäljning. Nästan 1 000 nya laddpunkter har installerats men det behövs betydligt fler. Hur löser vi det?

Efter en försiktig vår 2020 då nybilsförsäljningen sjönk på grund av Corona har den nu, ett år senare, tagit fart ordentligt igen, det visar färsk statistik från branschorganisationen Power Circle. Totalt rullar nu 249 623 laddbara fordon i Sverige, varav 239 882 är personbilar. Och statistiken för juni månad visar en intressant förändring då  beståndet av elbilar (8101 fordon) gick om om laddhybriderna (8 014 fordon).

Eftersom elbilen blir allt mer populär ökar också den samlade batterikapaciteten snabbt, och uppgår idag till 5 850 MWh. Men det ökande behovet av elektricitet till elbilarna skapar också utmaningar. Den publika laddinfrastrukturen hänger inte med i utvecklingen utan antalet laddpunkter per laddbart fordon har minskat under året, skriver Power Circle i sitt pressmeddelande. Det bekräftas av Kristofer Fröjd, chef för strategi och affärsutveckling på Ellevio.

– Utbyggnaden av publika laddstolpar i Sverige har halkat efter jämfört med antalet laddbara bilar på marknaden. Men det viktiga är att det faktiskt pågår en utbyggnad och att flera olika aktörer är aktiva, bland annat bensinmackar, elbolag men även fastighetsbolag.

Kristofer Fröjd

Ellevios roll i utbyggnaden

Kristofer Fröjd betonar vikten av ett täckande nätverk av lättanvända laddstationer.

– Det är viktigt för den fortsatta utvecklingen av elbilsmarknaden. Det kommer att krävas olika typer av laddare på olika platser i landet – både de som är anpassade för laddningen över natten och de som är anpassade för kortare stopp på längre resor.

Han påminner också om att Ellevio sedan i slutet av 2019 arbetar enligt konceptet Ellevio Smart Laddinfra för att både effektivisera och reducera kostnaderna för etablering av laddinfrastruktur

– Där tar Ellevio ett utökat ansvar för markarbetet fram till fundamentet av laddstationen vilket minskar markarbetet och gör genomförandet smidigare. Utöver det jobbar vi aktivt med att underlätta även för våra kunder som bor i villa och i lägenhet.

LÄS ÄVEN: Så skapar du laddplats för din bostadsrättsförening

LÄS ÄVEN: Smidig och säker elbilsladdning till villagäare

Flera utmaningar

Utbyggnad av laddinfrastrukturen har en del utmaningar menar Kristofer Fröjd.

–  Publika laddstolpar är förknippade med stora kostnader. Vanligtvis krävs det markarbeten på platsen och ofta behövs nätet förstärkas för att möta kapacitetsbehovet som uppstår.

–  Vi tror att en proaktiv dialog med våra kunder både kommer att göra utbyggnaden mer kostnadseffektiv samt öka utbyggnadstakten, tillägger Albin Kjellberg, affärsutvecklare på Ellevio

Albin Kjellberg

En annan utmaning är hur betalning och tillgång till laddare ska ske då de ägs av olika aktörer.

– Ellevio deltar i dialogen kring olika betalmedel vid publika laddstationer. Vårt fokus är att göra det så enkelt som möjligt för användaren, säger Albin Kjellberg och berättar att det redan nu finns flera olika lösningar på marknaden såsom betalkort och app.

Fler aktörer måste agera

Både Kristofer Fröjd och Albin Kjellberg ser positivt på framtiden för elbilar och att antalet laddstolpar kommer att öka och nå upp till det antal som krävs inom några år.

– Men det kommer att krävas att ännu fler aktörer agerar för att underlätta utbyggnaden, den kommer inte ske av sig själv.

Vad är då viktigt att tänka på som ägare eller framtida ägare av ett laddningsbart fordon?

– Att det finns olika typer av laddbara fordon och att det på kort sikt kan vara bra att tänka över vilka möjligheter man har till att ladda samt hur mycket man kör per dag och vid längre resor. Att kunna ladda sin bil när man inte använder den är en av de stora fördelarna med laddbara bilar och självklart vill vi underlätta för alla våra kunder att köra på el avslutar Kristofer Fröjd.

LÄS ÄVEN: Nya regler underlättar laddning för elbilsägar